Атма Крія Йога – шлях нашого життя

Шрі Парамахамса Вішвананда дав нам безліч способів досягти Божественного. Один з них – Атма Крія Йога.

У багатьох з нас упереджені уявлення про те, яким має бути Життя і як його слід прожити.

Практикуючи Атма Крія Йогу, людина починає занурюватися всередину самого себе: він зосереджується на собі і стикається з власними емоціями, такими як страх, гнів, біль і страждання. Ці емоції потрібно трансформувати в Любов, потрібно полюбити і прийняти себе.

Це нелегке завдання, але якщо людина хоче пізнати Божественність і випробувати Божественну Любов, про яку постійно говорить Шрі Парамахамса Вішвананда, така трансформація необхідна.

Скільки часу вона може зайняти, залежить від того, наскільки швидко і повністю ми зможемо віддатися Учителю. Це також означає, що ми повинні щодня практикувати Атма Крія Йогу з Любов’ю, але без очікування результатів.

Після кожної практики Атма Крія Йоги ми відчуваємо себе набагато легше, знаючи, що наші Вчителі – Шрі Парамахамса Вішвананда і Шрі Махаватар Бабаджі – дбають про нас і допомагають на кожному етапі життєвого шляху.

Так починається Життєвий шлях … з Атма Крія Йогою.

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/atma-kria-ioga-doroga-nasei-zizni

About the Author

Шри Парамахамса Вишвананда дал нам множество способов достичь Божественного. Один из них – Атма Крия Йога.

У многих из нас предвзятые представления о том, какой должна быть Жизнь и как её следует прожить. 

Практикуя Атма Крия Йогу, человек начинает погружаться внутрь самого себя: он сосредотачивается на себе и сталкивается с собственными эмоциями, такими как страх, гнев, боль и страдание. Эти эмоции нужно трансформировать в Любовь, нужно полюбить и принять себя.  

Это нелёгкая задача, но если человек хочет познать Божественность и испытать Божественную Любовь, о которой постоянно говорит Шри Парамахамса Вишвананда, такая трансформация необходима. 

Atma Kriya Yoga

Сколько времени она может занять, зависит от того, насколько быстро и всецело мы сможем предаться Учителю. Это также означает, что мы должны ежедневно практиковать Атма Крия Йогу с Любовью, но без ожидания результатов.

После каждой практики Атма Крия Йоги мы чувствуем себя намного легче, зная, что наши Учителя – Шри Парамахамса Вишвананда и Шри Махаватар Бабаджи – заботятся о нас и помогают на каждом этапе жизненного пути. 

Так начинается Жизненный путь… с Атма Крия Йогой.

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/atma-kria-ioga-doroga-nasei-zizni

About the Author

You may also like these

X