Бабаджі Сур’я Намаскар – первісне вітання

Важливість підтримки тілесного здоров’я очевидна – коли тіло здорове, підтягнуте і вільне від хвороб, ми відчуваємо себе краще, можемо більше досягти, а крім того підвищується сама можливість насолоджуватися життям. Стародавні йоги відмінно це розуміли: вони розробили асани (пози) йоги для розминки і очищення, що допомагають підготуватися до медитації. За допомогою асан тіло може служити нам підтримкою в нашій духовній подорожі, а не перешкоджати цьому. Сьогодні цей вид йоги широко практикується в усьому світі і називається Хатха-Йога. Хатха – санскритське слово, де: Ха представляє пранічну, чоловічу, сонячну енергію або життєву силу; тха представляє жіночу, місячну або ментальну енергію. Хатха-Йога об’єднує ці дві сили: вона пропонує цілий комплекс різних методів інтелектуального контролю розуму для догляду за тілом та очищення, і асани (пози йоги) є лише одним з цих методів.

Мені пощастило почати займатися йогою в 13 років. На тих заняттях асани виконувалися тільки на фізичному рівні, і ні про що крім анатомії і фізіології там не згадувалося. Однак з найперших хвилин в моїй душі виник найсильніший відгук, і я розуміла, що вони є сходинкою до чогось більшого. Зараз я практикую вже 26 років, а викладаю 17. За ці роки я відвідала і провела безліч семінарів, і присвятила тисячі годин самостійної практики. Я просто люблю асани. Мені подобається, що вони не вимагають багато місця – не більше площі килимка. Мені подобається, що все, що для них потрібно – це ви самі, і ніяке обладнання вам не потрібно. Мені подобається, що рухи розроблені таким чином, що приносять всеосяжну користь. Багато людей настільки закохуються в асани, що прив’язуються до них, ризикуючи виростити помилкове его. Ці техніки допомагають контролювати тіло, але розростання его перешкоджає духовному зростанню. Асани дійсно можуть допомогти звільнитися, змінити життя і знайти чудове самопочуття, але не можна забувати про те, що вони лише допоміжний інструмент, сходинка до чогось більшого, і ті, хто це розуміє, не кидають своїх прагнень.

Бабаджі Сур’я Намаскар (БСН) – одна з п’яти духовних практик Садхани Бгакті Марги. Це прогресивний і потужний комплекс йогічних асан, розроблений спеціально для того, щоб підтримати нас на духовному шляху. Цей комплекс був переданий Махаватаром Бабаджі Парамахамса Вішвананді, сучасному Майстру, який вчить нас Просто Любити і відчувати Божественну Любов. Насправді ця послідовність рухів – не тільки Привітання Сонця, а й Привітання Місяцю, Чандра Намаскар: це молитва в русі, яка допомагає налаштуватися на дві Божественні енергії у нас всередині. На фізичному рівні вона сприяє підтримці здоров’ю, сили і енергії нашого тіла. На ментальному рівні заспокоює розум, знижуючи осуд і посилюючи позитивність. Але найважливіше те, що БСН відкриває серця і допомагає нам досягти Любові, Божественної Любові.

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/babadzi-sura-namaskar-pervozdannoe-privetstvie

About the Author

Важность поддержания телесного здоровья очевидна – когда тело здорово, подтянуто и свободно от болезней, мы чувствуем себя лучше, можем большего достичь, а кроме того повышается сама возможность наслаждаться жизнью. Древние йоги отлично это понимали: они разработали асаны (позы) йоги для разминки и очищения, помогающие подготовиться к медитации. При помощи асан тело может служить нам поддержкой в нашем духовном путешествии, а не препятствовать ему. Сегодня этот вид йоги широко практикуется во всём мире и называется Хатха-Йога. Хатха – санскритское слово, где: Ха представляет праническую, мужскую, солнечную энергию или жизненную силу; тха представляет женскую, лунную или ментальную энергию. Хатха-Йога объединяет эти две силы: она предлагает целый комплекс различных методов интеллектуального контроля ума для ухода за телом и очищения, и асаны (позы йоги) являются лишь одним из этих методов.

Мне повезло начать заниматься йогой в 13 лет. На тех занятиях асаны выполнялись только на физическом уровне, и ни о чём кроме анатомии и физиологии там не упоминалось. Однако с самых первых минут в моей душе возник сильнейший отклик, и подспудно я понимала, что они являются ступенью к чему-то большему. Сейчас я практикую уже 26 лет, а преподаю 17. За эти годы я посетила и провела множество семинаров, и посвятила тысячи часов самостоятельной практике. Я просто люблю асаны. Мне нравится, что они не требуют много места – не более площади коврика. Мне нравится, что всё, что для них нужно – это вы сами, и никакое оборудование вам не требуется. Мне нравится, что движения разработаны таким образом, что приносят всеобъемлющую пользу. Многие настолько влюбляются в асаны, что привязываются к ним, рискуя вырастить ложное эго. Эти техники помогают контролировать тело, но разрастание эго препятствует духовному росту. Асаны действительно могут помочь освободиться, изменить жизнь и обрести великолепное самочувствие, но нельзя забывать о том, что они лишь вспомогательный инструмент, ступень к чему-то большему, и те, кто это понимает, не бросают своих стремлений.

Бабаджи Сурья Намаскар (БСН) – одна из пяти духовных практик Садханы Бхакти Марги. Это прогрессивный и мощный комплекс йогических асан, разработанный специально для того, чтобы поддержать нас на духовном пути. Этот комплекс был передан Махаватаром Бабаджи Парамахамсе Вишвананде, современному Мастеру, который учит нас Просто Любить и испытывать Божественную Любовь. На самом деле эта последовательность движений – не только Приветствие Солнцу, но и Приветствие Луне, Чандра Намаскар: это молитва в движении, которая помогает настроиться на две Божественные энергии у нас внутри. На физическом уровне она способствует поддержанию здоровья, силы и энергии нашего тела. На ментальном уровне успокаивает ум, снижая осуждение и усиливая позитивность. Но важнее всего то, что БСН открывает сердца и помогает нам достичь Любви, Божественной Любви.

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/babadzi-sura-namaskar-pervozdannoe-privetstvie

About the Author

You may also like these

X