Бути тут і зараз

Я навчилася мантра-медитації в 2006 році, коли переживала один з найважчих періодів у житті. Тоді я навчалася в університеті, де проходила інтенсивний курс з акушерства, що віднімав багато сил. Варто було мені приступити до захисту диплома, як у батька стався інсульт, і його на кілька тижнів поклали в лікарню. А у мами в той же самий час стали проявлятися ранні ознаки деменції. Всі робочі дні я проводила в зубрінні лекцій, навчанні і практиці, а вихідні – з батьками, відвідуючи тата в лікарні і допомагаючи мамі з домашніми справами.

В один з таких вихідних, приблизно через місяць після виписки, батька розбив ще один інсульт, і я поїхала з ним на швидкій у лікарню. Тоді я цього не усвідомлювала, але той страшний день і наступні кілька тижнів прожила в стані шоку, який потім перейшов у посттравматичний розлад.

Мені видалося кілька дуже важких років, коли я намагалася поєднувати навчання в університеті із турботою про батьків. Мама страждала провалами в пам’яті, а тато не міг впоратися з найпростішими заняттями, що так любив до інсульту. Те, що ми сприймаємо як належне – можливість читати, писати, слухати радіо, вести бесіду, стало для нього важким або навіть неможливим. І хоча я щодня практикувала хатха-йогу, але все-таки страждала разом з ними. Однак, приблизно через півтора року після мого знайомства з мантра-медитацією, ситуація повністю змінилася.

Хатха-йога допомагала мені підтримувати гарну фізичну форму, але мантра-медитація вивела на абсолютно новий рівень турботи про себе. Протягом дня у мене було два вільних проміжки, вранці і ввечері, коли я могла спокійно посидіти і розслабитися психологічно. Тоді я відчувала, що стаю щасливішою, і у мене додається сил щоб впоратися з усіма викликами, які кидало мені життя, а крім того ясніше бачити поточну ситуацію. Так я знайшла здатність приймати вірні для себе рішення і врешті-решт пішла з університету, щоб повністю переключитися на викладання йоги. Я почала краще усвідомлювати ті процеси, які відбувалися в моїй родині, змогла поступово зняти з себе роль головного опікуна моїх батьків і передати частину відповідальності старшим братам і сестрі.

У перекладі з санскриту слово «Мантра» означає «захист для розуму». Мантра використовує вібрації санскритських слів, які пробуджують і виявляють в людині позитивні якості, такі як прийняття, співчуття, мужність, умиротворення і любов. Вони виводять нас за межі розуму і занурюють в більш глибокі стани свідомості, і саме в цих станах ми по-справжньому усвідомлюємо поточний момент і присутні в ньому.

Моя мантра-медитація знову проявила свою надзвичайну силу відразу після народження другої дитини. Вночі у мене трапилися перейми, але я не хотіла турбувати чоловіка і дворічного сина, і пішла у ванну, намагаючись бути якомога тихіше і спокійніше. О 9 годині ранку ми поїхали в лікарню, де через кілька годин я народила другого сина. Мені дали його потримати всього кілька хвилин, а потім педіатрів стривожило дихання малюка, і його забрали для спостереження. Мене ж відвезли в іншу кімнату, яка насправді була просто частиною коридору з фіранками. Я не спала більше тридцяти годин, тільки що перенесла хворобливі пологи, а потім і зашивання промежини – і все це без анестезії, після чого мене просто залишили на самоті, не пояснивши, де знаходиться моя новонароджена дитина, і навіть не сказавши, як він почувається.

Мій власний стан був далеко не найкращим, а крім того немовля було позбавлене такого важливого тілесного контакту з матір’ю. Я могла хвилюватися про його здоров’я і турбуватися про другого, дворічного сина, з яким ми ніколи ще не розлучалися так надовго. Я могла б зануритися в пучину болю, так як моє тіло сильно постраждало. Але я зробила інший вибір, зосередившись на мудрі і медитації на мантру, в яку мене посвятив Парамахамса Вішвананда. Я відчувала глибоке умиротворення і знала, що все в порядку. І вже менш ніж через годину мені повернули мого малюка абсолютно здоровим.

У Садхані Бгакті Марги незмінно присутня мантра. Якщо ви новачок, Проект Мантра відмінно підійде, щоб почати вашу подорож в мантра-медитацію. У цьому проекті вас буде супроводжувати досвідчений інструктор, який допоможе поступово вибудувати нескладну, але потужну щоденну практику, розраховану на 40-денний період. Цей простий і ефективний інструмент заспокоює розум, розкриває серце і створює доброчинну звичку. Тим же з вас, хто вже отримав посвячення в Атма Крія Йогу або пройшов курс Просто Медитації, не варто недооцінювати силу практики джапи. Вона дійсно здатна змінити ваше життя і поліпшити будь-яку ситуацію. Ви можете практикувати її в будь-який час і в будь-якому місці. Це справжнісінький дар Всевишнього.

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/byt-zdes-i-seicas

About the Author

Я научилась мантра-медитации в 2006 году, когда переживала один из самых тяжёлых периодов в жизни. Тогда я училась в университете, где проходила интенсивный курс по акушерству, отнимающий много сил. Стоило мне приступить к защите диплома, как у отца случился инсульт, и его на несколько недель положили в больницу. А у мамы в то же самое время стали проявляться ранние признаки деменции. Все рабочие дни я проводила в зубрёжке лекций, учёбе и практике, а выходные – с родителями, навещая папу в больнице и помогая маме с домашними делами.

В один из таких выходных, примерно через месяц после выписки, отца разбил ещё один инсульт, и я поехала с ним на скорой в больницу. Тогда я этого не осознавала, но тот страшный день и последующие несколько недель прожила в состоянии шока, который затем перешёл в посттравматическое расстройство.

Мне выдалось несколько очень трудных лет, когда я пыталась совмещать учёбу в университете с заботой о родителях. Мама страдала провалами в памяти, а папа не мог справиться с самыми простыми занятиями, которые так любил до инсульта. То, что мы принимаем как должное, – возможность читать, писать, слушать радио, вести беседу, – стало для него трудным или даже невозможным. И хотя я ежедневно практиковала хатха-йогу, но всё-таки страдала вместе с ними. Однако, примерно через полтора года после моего знакомства с мантра-медитацией, ситуация полностью изменилось.

Хатха-йога помогала мне поддерживать хорошую физическую форму, но мантра-медитация вывела на совершенно новый уровень заботы о себе. В течение дня у меня было два свободных промежутка, утром и вечером, когда я могла спокойно посидеть и расслабиться психологически. Тогда я чувствовала, что становлюсь счастливее, и у меня прибавляется сил чтобы справиться со всеми вызовами, которые бросала мне жизнь, а кроме того яснее видеть текущую ситуацию. Так я обрела способность принимать верные для себя решения и в конце концов ушла из университета, чтобы полностью переключиться на преподавание йоги. Я начала лучше осознавать те процессы, которые происходили в моей семье, смогла постепенно снять с себя роль главного опекуна моих родителей и передать часть ответственности старшим братьям и сестре. 

В переводе с Санскрита слово «Мантра» означает «защита для ума». Мантра использует вибрации санскритских слов, которые пробуждают и проявляют в человеке положительные качества, такие как принятие, сострадание, мужество, умиротворённость и любовь. Они выводят нас за пределы ума и погружают в более глубокие состояния сознания, и именно в этих состояниях мы по-настоящему осознаём текущий момент и присутствуем в нём.

Моя мантра-медитация вновь проявила свою необычайную силу сразу после рождения второго ребёнка. Ночью у меня случились схватки, но я не хотела беспокоить мужа и двухлетнего сына, и ушла в ванную, пытаясь быть как можно тише и спокойнее. В 9 часов утра мы поехали в больницу, где несколько часов спустя я родила второго сына. Мне дали его подержать всего несколько минут, а затем педиатров встревожило дыхание малыша, и его забрали для наблюдения. Меня же отвезли в другую комнату, которая на самом деле была просто частью коридора с занавесками. Я не спала больше тридцати часов, только что перенесла болезненные роды, а затем и зашивание промежности, – и всё это без анестезии, после чего меня просто оставили в одиночестве, не объяснив, где находится мой новорождённый ребёнок, и даже не сказав, как он себя чувствует.Моё собственное состояние было далеко не лучшим, а кроме того младенец был лишён такого важного телесного контакта с матерью. Я могла волноваться о его здоровье и беспокоиться о втором, двухлетнем сыне, с которым мы никогда ещё не расставались так надолго. Я могла бы погрузиться в пучину боли, так как моё тело сильно пострадало. Но я сделала другой выбор, сосредоточившись на мудре и медитации на мантру, в которую меня посвятил Парамахамса Вишвананда. Я чувствовала глубокое умиротворение и знала, что всё в порядке. И уже менее чем через час мне вернули моего малыша совершенно здоровым.

В Садхане Бхакти Марги неизменно присутствует мантра. Если вы новичок, Проект Мантра отлично подойдёт, чтобы начать ваше путешествие в мантра-медитацию. В этом проекте вас будет сопровождать опытный инструктор, который поможет постепенно выстроить несложную, но мощную ежедневную практику, рассчитанную на 40-дневный период. Этот простой и эффективный инструмент успокаивает ум, раскрывает сердце и создаёт благотворную привычку. Тем же из вас, кто уже получил посвящение в Атма Крия Йогу или прошёл курс Просто Медитации, не стоит недооценивать силу практики джапы. Она действительно способна изменить вашу жизнь и улучшить любую ситуацию. Вы можете практиковать её в любое время и в любом месте. Это самый настоящий дар Всевышнего.

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/byt-zdes-i-seicas

About the Author

You may also like these

X