Цілющий внутрішній світ

«Бог є вогонь, що зігріває і запалює серця.» (Преподобний Серафим Саровський)

Різдво. Для більшості сучасних людей це просто привід пройтися по магазинах, обмінятися подарунками і наготувати тонни їжі. У нашому «цивілізованому» світі часто забувається справжнє призначення Різдва – прославляння нашої внутрішньої Божественності.

Недарма дата Різдва або символічного народження Христа спочатку була приурочена до дня зимового сонцестояння. В цей самий короткий світловий день, який дає нам мінімум сонячних променів, ми святкуємо народження Божественної Свідомості, відродження світла всередині нас самих. Неважливо, наскільки темна ніч зовнішнього світу: ніщо не може применшити наш внутрішній світ – бо, як Шрі Крішна сказав в ґіті: «Вона (душа) не народжується і не вмирає, вона не виникла одного разу в минулому і ніколи не перестане існувати. Вона ненароджена, початкова і безсмертна.»

Темне небо і символічна Віфлеємська Зірка – все це всередині кожного з нас. У будь-якій життєвій ситуації ми можемо вибрати те або інше. І якщо вирішимо зосередитися на символічній «зірці» або світлі нашої свідомості, він приведе нас до відкриття нашої внутрішньої Божественності або відродження Космічної Свідомості.

Але це відродження може відбутися тільки в чистому, смиренному і невинному серці – в такому, яке символізує Мати Марія. Під час святкування Різдва 2014 р. Ґуруджі дуже красиво про це сказав:

«Христос народився в яслах. Це дуже символічно. Божественна Мати символізує серце людини, яке прагне Бога, яке осягає Бога. Що може осягнути Його окрім вашого серця? Ваш розум не здатний осягнути Бога! Ваш розум не може зрозуміти, не може усвідомити навіть Його частинки. Але коли ви входите в храм свого духовного серця, ви можете сприймати Божественне, ви можете відчувати Його. Це і є одкровення. Ісус – це нове одкровення всередині вас, це відкриття всієї вашої доброти, відкриття Бога – не зовні, але всередині вас. Це відбувається, коли Він народжується. Ви сприймаєте Його не зовні, ви сприймаєте Його всередині себе, у вашому серці. »

І все ж як часто ми нагадуємо собі про Божественне світло всередині нас?

Задумайтесь на хвилину про Матір Марію. Коли жінка вагітна, вона починає більше піклуватися про себе. Не заради себе самої, а заради нової душі, яка зародилася в її утробі. Вона змінює багато звичок. Вона перестає їсти те, що їй подобається, і вибирає продукти, корисні дитині, яку вона носить. Вона краще піклується про стан свого тіла і розуму, оскільки не хоче, щоб дитина постраждала від її негативних емоцій, стресу або гніву. Вона також свідомо уникає місць, які можуть бути небезпечними, викликати втому або якось інакше знизити її вібрації. Саме тому багато жінок під час вагітності раптово вирішують зайнятися йогою або медитацією. Їх пріоритети змінюються.

Тільки уявіть, як було б чудово, якби ми почали піклуватися про себе і про Божественне в наших серцях так само, як дбає мати.

Адже серце кожного з нас «вагітне» духовністю. Вища Свідомість мешкає в найпотаємнішому куточку нашої душі і чекає, коли ми почуємо її тихий шепіт. Хоч на мить, просто в якості експерименту, подумайте про себе як про матір, а про свою Вищу Свідомість як про дитину, яку ви носите в своєму серці і про яку повинні піклуватися. Як зміниться ваше сприйняття? Чи будете ви в певних ситуаціях реагувати по-іншому? Постараєтеся стати більш спокійною, люблячою, що прощає і доброю? Прислухаєтеся до своєї інтуїції? Зробите інший вибір?

Ось що я найбільше люблю в Атма Крія Йозі – почуття зв’язку з чимось більшим всередині вас. Це сакральний зв’язок з вашою душею. Це відчуття, що я є щось більше, ніж мій обмежений розум або обмежене тіло. Відчуття зв’язку з моєю внутрішньою Божественністю. І коли ви дійсно це відчуваєте, все змінюється: вибір, який ви робите, емоції, які дозволяєте собі демонструвати, реакції, які проявляєте.

Ось що для мене справжнє Різдво. Святкування чогось більшого всередині нас і нагадування про те, що кожен день – це хороша можливість для тренування, щоб стати добрішим, люблячим, що прощає і жалісливим. Тому що…

«У сонця є світло, яким воно висвітлює весь світ. Також і у душі є власне світло свідомості – це Любов. »(Парамахамса Вішвананда)

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/zivitelnyi-vnutrennii-svet

About the Author

«Бог есть огнь, согревающий и воспламеняющий сердца.» (Преподобный Серафим Саровский)

Рождество. Для большинства современных людей это просто повод пройтись по магазинам, обменяться подарками и наготовить тонны еды. В нашем «цивилизованном» мире зачастую забывается истинное назначение Рождества – прославление нашей внутренней Божественности.

Недаром дата Рождества или символического рождения Христа изначально была приурочена ко дню зимнего солнцестояния. В этот самый короткий световой день, который даёт нам минимум солнечных лучей, мы празднуем рождение Божественного Сознания, возрождение света внутри нас самих. Неважно, насколько темна ночь внешнего мира: ничто не может умалить наш внутренний свет – потому что, как Шри Кришна сказал в Гите: «Она (душа) не рождается и не умирает, она не возникла однажды в прошлом и никогда не перестанет существовать. Она нерождённая, изначальная и бессмертная.»

Тёмное небо и символическая Вифлеемская Звезда – всё это внутри каждого из нас. В любой жизненной ситуации мы можем выбрать то или другое. И если решим сосредоточиться на символической «звезде» или свете нашего сознания, он приведёт нас к открытию нашей внутренней Божественности или возрождению Космического Сознания.

Но это возрождение может произойти только в чистом, смиренном и невинном сердце – в таком, которое символизирует Мать Мария. Во время празднования Рождества 2014 г. Гуруджи очень красиво об этом сказал:

«Христос родился в яслях. Это очень символично. Божественная Мать символизирует сердце человека, которое жаждет Бога, которое постигает Бога. Что может постичь Его кроме вашего сердца? Ваш ум не способен постичь Бога! Ваш ум не может понять, не может осознать даже Его частички. Но когда вы входите в храм своего духовного сердца, вы можете воспринимать Божественное, вы можете чувствовать Его. Это и есть откровение. Иисус – это новое откровение внутри вас, это открытие всей вашей благости, открытие Бога – не вовне, но внутри вас. Это происходит, когда Он рождается. Вы воспринимаете Его не снаружи, вы воспринимаете Его внутри себя, в вашем сердце.»

И всё же как часто мы напоминаем себе о Божественном свете внутри нас?

Задумайтесь на минуту о Матери Марии. Когда женщина беременна, она начинает больше заботиться о себе. Не ради себя самой, а ради новой души, зародившейся в её чреве. Она меняет многие привычки. Она перестаёт есть то, что ей нравится, и выбирает продукты, полезные ребёнку, которого она носит. Она лучше заботится о состоянии своего тела и ума, поскольку не хочет, чтобы ребёнок пострадал от её негативных эмоций, стресса или гнева. Она также сознательно избегает мест, которые могут быть опасными, вызвать усталость или как-то иначе снизить её вибрации. Именно поэтому многие женщины во время беременности внезапно решают заняться йогой или медитацией. Их приоритеты меняются.

Только представьте, как было бы прекрасно, если бы мы начали заботиться о себе и о Божественном в наших сердцах так же, как заботится мать.

Ведь сердце каждого из нас «беременно» духовностью. Высшее Сознание обитает в самом сокровенном уголке нашей души и ждёт, когда мы услышим его тихий шёпот. Хоть на мгновение, просто в качестве эксперимента, подумайте о себе как о матери, а о своём Высшем Сознании как о ребёнке, которого вы носите в своём сердце и о котором должны заботиться. Как изменится ваше восприятие? Будете ли вы в определённых ситуациях реагировать по-другому? Постараетесь ли стать более спокойным, любящим, прощающим и добрым? Прислушаетесь ли к своей интуиции? Сделаете ли другой выбор?

Вот что я больше всего люблю в Атма Крия Йоге – чувство связи с чем-то большим внутри вас. Это сакральная связь с вашей душой. Это ощущение, что я есть нечто большее, чем мой ограниченный ум или ограниченное тело. Ощущение связи с моей внутренней Божественностью. И когда вы действительно это чувствуете, всё меняется: выбор, который вы делаете, эмоции, которые позволяете себе демонстрировать, реакции, которые проявляете.

Вот что для меня настоящее Рождество. Празднование чего-то большего внутри нас и напоминание о том, что каждый день – это хорошая возможность для тренировки, чтобы стать более добрым, любящим, прощающим и сострадательным. Потому что…

«У солнца есть свет, которым оно освещает весь мир. Также и у души есть собственный свет сознания – это Любовь.» (Парамахамса Вишвананда)

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/zivitelnyi-vnutrennii-svet

About the Author

You may also like these

X