Дгарма кожного із нас

Дуже часто я застрягаю в минулому, а іноді починаю турбуватися і втомлюватися від майбутнього.

У такі моменти я відкликаю розум на вихідні позиції і повертаюся до розуміння того, що все, що у мене є – це сьогоднішній день, а кожен наступний дає нову можливість усвідомити Божественне всередині мене.

День у день я бачу як навколо так багато страждають людей і думаю, як їм допомогти.

Але тут виникає питання: як я можу допомогти іншим, якщо у мене самого є негативні якості, від яких я ще не очистилась, і не досягла самоусвідомлення?

«Ми лише відображаємо світ. Всі тенденції, представлені в зовнішньому світі, можна знайти і в світі нашого тіла. Якби ми могли змінити себе, то змінилися б і ці зовнішні тенденції ».

Джерело: 1964 Зібрання творів Махатми Ганді, том 12.

Як стверджує Ганді в наведеному вище уривку, один із способів допомогти собі – це працювати над собою. Моя садхана, Атма Крія Йога, очистить мене, усуне карму і допоможе усвідомити негативні якості, щоб я могла трансформувати їх в позитивні.

Якщо я зосереджуся на самій собі, то почну бачити світ по-іншому.

До практики Садхани я дивилась у вікно крізь брудне скло, а після Садхани воно стає чистішим.

У кожного з нас є Дхарма. Дхарма усвідомлення самого себе.

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/dharma-kazdogo-iz-nas

About the Author

Очень часто я застреваю в прошлом, а иногда начинаю беспокоиться и уставать от будущего.

В такие моменты я отзываю ум на исходные позиции и возвращаюсь к пониманию того, что всё, что у меня есть – это сегодняшний день, а каждый следующий даёт новую возможность осознать Божественное внутри меня.

Изо дня в день я вижу вокруг так много страдающих людей и думаю, как им помочь.

Но тут возникает вопрос: как я могу помочь другим, если у меня самого есть отрицательные качества, от которых я ещё не очистился, и не достиг самоосознания?

«Мы лишь отражаем мир. Все тенденции, представленные во внешнем мире, можно найти и в мире нашего тела. Если бы мы могли изменить себя, то изменились бы и эти внешние тенденции».                    

Источник: 1964, Собрание сочинений Махатмы Ганди, том 12.

Как утверждает Ганди в приведённом выше отрывке, один из способов помочь себе – это работать над собой. Моя садхана, Атма Крия Йога, очистит меня, устранит карму и поможет осознать отрицательные качества, чтобы я мог трансформировать их в положительные.

Если я сосредоточусь на самом себе, то начну видеть мир по-другому.

До практики садханы я смотрю в окно сквозь грязное стекло, а после садханы оно становится более чистым.

У каждого из нас есть Дхарма. Дхарма осознания самого себя.

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/dharma-kazdogo-iz-nas

About the Author

You may also like these

X