Діти та духовність

Діти мають природний зв’язок з Богом або, якщо хочете, з вищою силою. Вони чисті й безневинні, їх розум не знає сумнівів; у них є жага пізнання і потреба постійно задавати питання, поки шукане НЕ знайде сенс в їх розумінні; вони володіють внутрішньою чесністю і глибокою безумовною Любов’ю; вони здатні творити, не роблячи над собою зусилля. І вони можуть навчитися отримувати доступ до джерела цієї творчості, який знаходиться у них всередині, щоб згодом звертатися до нього на протязі всього свого життя. Тоді їм не доведеться випробовувати сумнівів в собі, страху, низької самооцінки і почуття самотності.

У нашому сьогоднішньому світі ми піддаємося безлічі негативних зовнішніх впливів. Їх вплив найбільш відчутно проявляється через нові потоки, маркетинг, друковані видання, рекламні білборди, телебачення та соціальні мережі. Стратегії просування та продажу товарів побудовані на тому, що людина, така як вона є, по суті не достатньо хороша. Мода і так звана «індустрія краси» процвітають, оскільки експлуатують то, що можуть нескінченно продавати: вони говорять людям, що їх зовнішність – проблема, яку потрібно виправити. І це дуже прибутковий бізнес. Він підштовхує людей, підживлюючи фобії неадекватності, страх і нескінченні бажання. Ось чому так важливо усвідомлювати, що саме ми вкладаємо в уми наших дітей.

Для справжнього щастя дітям потрібно навчитися любити себе і слідувати своїй інтуїції. З цією метою Свамі Вішвананда передав нам Дитячу Йогу Бгакті Марги, яка допомагає зберегти природне світло, сяюче в дітях. Це світло є у всіх нас, але з віком воно затьмарюється розумом, негативними думками і зовнішнім впливом. Розвиток духовної практики дає малюкам силу і здатність вірити в себе, вирощує любов до себе і допомагає ділитися цією Любов’ю з іншими.

Якщо ви практикуєте Духовну Садхану, залучіть до неї своїх дітей. Медитувати з ними не завжди просто, але воно того варте. Дивлячись на вас, вони можуть отримати уявлення про те, що являє собою Садхана – унікальний і дорогоцінний час, який людина присвячує єднанню з Божественним. Коли ви практикуєте, вони також можуть випробувати спокій, безтурботність і любов. З немовлятами це відносно легко, але як тільки вони стають більш активними, завдання ускладнюється. Не дозволяйте цим труднощам стати перешкодою у вашому починанні. Малюки вчаться через імітацію, тому, залучаючи їх у свою практику Садхани з найперших днів, ви заохотите їх робити те ж саме.

Дуже корисно залучати дітей до мантр. Свамі Вішвананда особливо рекомендує дітям Ом Намо Нараяная і Гаятрі мантру. Ці мантри використовують вібрації слів санскриту для пробудження і прояву позитивних якостей, таких як прийняття, співчуття, мужність, умиротворення і любов. Запам’ятовування і повторення мантр робить глибокий позитивний вплив як на розум, так і на тіло.

Ми люди, і у всіх нас різні уподобання і переваги, і часто (що видно і по моїм синам) вони виявляються з самого народження. Важливо розпізнати, що саме любить ваша дитина, які його природні схильності, щоб потім послідовно їх розвивати. Це допоможе їм підключитися до їх внутрішньої літературної мови і радості. На даний момент мій трирічний син любить розфарбовувати зображення Божеств, особливо Калі і Шиви в Його лютих формах. Ми знаходимо в інтернеті картинку, яка йому подобається, я малюю для нього цю картинку, а він спостерігає, і цей процес приносить йому величезну радість. Нещодавно мій п’ятирічний син почав малювати улюблених Божеств молодшого брата, і тепер старший малює, а молодший розфарбовує, а іноді вони малюють разом. Крім малювання і розфарбовування мій п’ятирічка завжди любив розставляти і міняти місцями картини на стінах, меблі та садовий декор. Ще зовсім малюком він почав влаштовувати вівтарі для Божеств і святих, повністю занурюючись в це заняття (Свамі Вішвананда каже, що коли діти ретельно на чомусь фокусуються, це і є «крія»), і завжди виявляв велику цікавість зображень або Мурті Божества. Коли йому виповнилося три роки, він попросив у подарунок на день народження павині пір’я, а потім прикрасив ними будинок.

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/deti-i-duhovnost

About the Author


Дети обладают естественной связью с Богом или, если хотите, с высшей силой. Они чисты и невинны, их ум не знает сомнений; у них есть жажда познания и потребность постоянно задавать вопросы, пока искомое не обретёт смысл в их понимании; они обладают внутренней честностью и глубокой безусловной Любовью; они способны творить, не делая над собой усилия. И они могут научиться получать доступ к источнику этого творчества, который находится у них внутри, чтобы впоследствии обращаться к нему на протяжении всей своей жизни. Тогда им не придётся испытывать сомнений в себе, страха, низкой самооценки и чувства одиночества.

В нашем сегодняшнем мире мы подвергаемся множеству негативных внешних воздействий. Их влияние наиболее ощутимо проявляется через новостные потоки, маркетинг, печатные издания, рекламные биллборды, телевидение и социальные сети. Стратегии продвижения и продажи товаров построены на том, что человек, такой как он есть, по сути не достаточно хорош. Мода и так называемая «индустрия красоты» процветают, поскольку эксплуатируют то, что могут бесконечно продавать: они говорят людям, что их внешность – проблема, которую нужно исправить. И это весьма прибыльный бизнес. Он подстёгивает людей, подпитывая фобии неадекватности, страх и бесконечные желания. Вот почему так важно осознавать, что именно мы вкладываем в умы наших детей.  

Для истинного счастья детям нужно научиться любить себя и следовать своей интуиции. С этой целью Свами Вишвананда передал нам Детскую Йогу Бхакти Марги, которая помогает сберечь естественный свет, сияющий в детях. Этот свет есть у всех нас, но с возрастом он застилается пеленой ума, негативных мыслей и внешних влияний. Развитие духовной практики даёт малышам силу и способность верить в себя, взращивает любовь к себе и помогает делиться этой Любовью с другими.

Если вы практикуете Духовную Садхану, привлеките к ней своих детей. Медитировать с ними не всегда просто, но оно того стоит. Глядя на вас, они могут получить представление о том, что представляет собой Садхана – уникальное и драгоценное время, которое человек посвящает единению с Божественным. Когда вы практикуете, они также могут испытать покой, безмятежность и любовь. С младенцами это относительно легко, но как только они становятся более активными, задача усложняется. Не позволяйте этим трудностям стать препятствием в вашем начинании. Малыши учатся через имитацию, поэтому, вовлекая их в свою практику Садханы с самых первых дней, вы поощрите их делать то же самое.

Очень полезно приобщать детей к мантре. Свами Вишвананда особенно рекомендует детям Ом Намо Нараяная и Гаятри Мантру. Эти мантры используют вибрации слов санскрита для пробуждения и проявления положительных качеств, таких как принятие, сострадание, мужество, умиротворение и любовь. Запоминание и повторение мантр оказывает глубокое положительное воздействие как на ум, так и на тело.

Мы люди, и у всех нас разные пристрастия и предпочтения, и зачастую (что видно и по моим сыновьям) они проявляются с самого рождения. Важно распознать, что именно любит ваш ребёнок, каковы его природные склонности, чтобы затем последовательно их развивать. Это поможет им подключиться к их внутреннему источнику творчества и радости. На данный момент мой трёхлетний сын любит раскрашивать изображения Божеств, особенно Кали и Шивы в Его свирепых формах. Мы находим в интернете картинку, которая ему нравится, я рисую для него эту картинку, а он наблюдает, и этот процесс доставляет ему огромную радость. Недавно мой пятилетний сын начал рисовать любимых Божеств младшего брата, и теперь старший рисует, а младший раскрашивает, а иногда они рисуют вместе. Помимо рисования и раскрашивания мой пятилетка всегда любил расставлять и менять местами картины на стенах, мебель и садовый декор. Ещё совсем малышом он начал устраивать алтари для Божеств и святых, полностью погружаясь в это занятие (Свами Вишвананда говорит, что когда дети тщательно на чём-то фокусируются, это и есть «крия»), и всегда проявлял большой интерес изображениям или мурти Божеств. Когда ему исполнилось три года, он попросил в подарок на день рожденья павлиньи перья, а затем украсил ими дом.

Духовные истории также пользуются у моих мальчиков большим успехом – на самом деле я пока не встречала детей, которые бы не любили слушать увлекательные рассказы. Индуистские истории интересны для детей и поучительны для взрослых. Моим мальчикам нравится развлекаться, а мне – учиться и открывать их символизм. Также мы вместе читаем фантастику и смотрим мультфильмы.

Ещё нам нравится петь и танцевать. На youtube есть множество Бхаджанов, Киртанов и мантр – мы часто включаем их по телевизору, на телефоне или в айпаде. Мальчики любят под них танцевать, а ещё заучивать мантры или песни. Мне самой гораздо больше нравится читать мантры, чем детские стишки!

И, наконец, неотъемлемой частью духовности является Ахимса (ненасилие) – непричинение вреда себе или другим: по сути это значит быть добрым и любящим человеком, а также вегетарианцем, что очень важно. Это значит не поддерживать отрасли, которые эксплуатируют, калечат и убивают разумных существ (я часто обсуждаю это со своими детьми), и заботиться о матери-земле; быть сознательным потребителем, бойкотировать вредные продукты (например, некоторые пальмовые масла), избегать продуктов, от которых остаётся много отходов (особенно пластмасс), изучать возможности их рециркуляции и повторного использования. Забота и любовь к нашей планете глубоко связана с любовью к себе.

Детям важно знать, что сейчас, в этот самый момент, они совершенны, и в них, в их сердцах живёт чистая Любовь, которая дарует всё, что им нужно для настоящего счастья.

Детская Йога Бхакти Марги включает ряд различных занятий, где дети могут научиться практическим способам, помогающим принять свою индивидуальность, стимулировать творчество и открыть Любовь, которая живёт у них внутри. Больше информации можно получить, отправив сообщение на адрес:  info@shop.bhaktimarga.org.ua

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/deti-i-duhovnost

About the Author

You may also like these

X