Дві речі, про які я хотів би знати, починаючи медитувати

ДУХОВНІСТЬ — ЦЕ ПРОСТО ВІДНОСИНИ З БОГОМ, І ЦІ ВІДНОСИНИ ЛЮБОВІ З БОЖЕСТВЕНИМ ЗРОБЛЯТЬ ВАС УСВІДОМЛЕНИМИ.

-ПАРАМАХАМСА ВІШВАНАНДА

Я виріс в країні, божевільної на езотериці. У моєму районі неможливо було дійти до кінця вулиці, щоб хтось не гукнув тебе і не поклявся, що вирішить всі твої проблеми, якщо тільки ти спробуєш їх медитацію і йогу, дозволиш їм розблокувати твої чакри або передбачити твоє майбутнє. А на іншому кінці міста розташовувалися численні студії йоги, повні багатіїв у вузьких легінсах, які роблять щось на зразок популярних в народі розтяжок. При цьому я відчував, що і ті, і інші судять про мене однаково. А через якийсь час просто навчився їх блокувати, заробивши стійке відторгнення йоги і медитації. Адже все це в моєму розумінні належало світу вуличних цілителів або багатіїв, до яких я не належав. Протягом багатьох наступних років у мене була абсолютна огида до всіх «адептів йоги». Я вважав їх релігійними догматиками, впевненими, що їх власна практика понад усе.

Але незважаючи на загальне неприйняття людей, що практикують йогу, з часом я став зустрічатися з дівчиною-йогом, яка періодично запрошувала мене на свої заняття. Був би це хтось інший, я б, напевно, сказав «ні», оскільки це було питання етики і принципу. І спочатку я дійсно чинив опір, але врешті-решт все-таки здався. Я піддався тому, що любив її, а коли когось любиш, то хочеш розділити з ним те, що любить він.

Її вчитель йоги почав урок з триразового повторення ОМ і показав нам ряд поз і послідовностей, що нагадують сповільнену гімнастику. Голос вчителя звучав м’яко і мелодійно, як ніби він співав нам колискову. Ми повторювали його рухи з усією можливою грацією і точністю, поки не дійшли до останньої пози – лежачи на спині. А потім учитель провів для нас медитацію. Ця спроба медитації з закритими очима стала моїм найпершим досвідом медитації взагалі.

Чесно кажучи, все це тоді здалося мені дивним, але не жахливим.

З того першого заняття йогою пройшло вже вісім років, і за збігом обставин за цей час я сам перетворився в практикуючого йога. Остаточне усвідомлення цього факту прийшло до мене в 2016 році, коли я отримав ступінь викладача Атма Крія Йоги. Це сталося не за одну ніч: перш ніж я по-справжньому відкрився для практики, пролетіло ще кілька років і змінилася ще одна дівчина. І ось який результат …

Коли я тільки почав вивчати йогу і медитацію, було б незайвим знати про деякі нюанси, якими я ділюся тепер зі своїми учнями. А зараз розповім про них і вам.

Медитація дуже інтимна 

Іноді це глибоко інтимний процес. Медитація – це спілкування між вами і Богом, вами і вашим істинним «я», вами і вашою внутрішньою Любов’ю. Ніхто не може передбачити, на що це буде схоже або що ви можете пережити. Це тільки ваші відносини з самим собою і Божественним. Це неймовірно сакральний і інтимний досвід, і ні у кого іншого він не буде таким же, як у вас.

Іноді медитація виливається в дико некомфортну боротьбу з самим собою. А іноді стає найсолодшою частиною вашого дня, що відкриває серце. Вона пробуджує і веде вас назустріч вашому істинному «я», Богу і внутрішній Любові. І частиною цього шляху не може бути ніхто інший.

Дозвольте собі отримати свій особистий досвід

Краса йоги і медитації в тому, що вона не залежить від думок і переживань інших. Важливо тільки те, що відчуваєте ви самі. Забудьте про будь-які представлення, які у вас можуть бути, просто пориньте в практику і отримаєте особистий досвід. Тут немає правильного або неправильного. У медитації є тільки ви, Божественне і відносини між вами.

Одна з моїх найбільших радощів – коли мої учні вперше починають відчувати солодкість практики. Я знаю, що це відбувається тільки якщо вони відпускають всі очікування і просто беруть те що є. Якщо вони вирішують зі мною цим поділитися, я вдячний їм за можливість стати причетним до їхнього досвіду. Якщо ж ні, я не заперечую, тому що знаю і ціную інтимність власної практики.

Може бути, саме в цьому і полягає вся принадність медитації. Що б нам не говорили, і що б ми не думали, наші медитативні практики на перевірку завжди виявляються чимось набагато більшим. Єдиний спосіб випробувати це – відпустити очікування, забути про все, що нам говорили і про що ми думали, і в усьому покластися на Господа.

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/dve-vesi-o-kotoryh-hotel-znat-nacinaa-meditirovat

About the Author

ДУХОВНОСТЬ — ЭТО ПРОСТО ОТНОШЕНИЯ С БОГОМ, И ЭТИ ОТНОШЕНИЯ ЛЮБВИ С БОЖЕСТВЕННЫМ СДЕЛАЮТ ВАС ОСОЗНАННЫМИ.

-ПАРАМАХАМСА ВИШВАНАНДА

Я вырос в стране, помешанной на эзотерике. В моём районе невозможно было дойти до конца улицы, чтобы кто-то не окликнул тебя и не поклялся, что решит все твои проблемы, если только ты попробуешь их медитацию и йогу, позволишь им разблокировать твои чакры или предсказать твоё будущее. А на другом конце города располагались многочисленные студии йоги, полные богачей в узких леггинсах, делающих что-то вроде популярных в народе растяжек. При этом я чувствовал, что и те, и другие судят обо мне одинаково. А некоторое время спустя просто научился их блокировать, заработав устойчивое отторжение йоги и медитации. Ведь всё это в моём понимании принадлежало миру уличных целителей или богатеев, к которым я не принадлежал. В течение многих следующих лет у меня было абсолютное отвращение ко всем «адептам йоги». Я считал их религиозными догматиками, уверенными, что их собственная практика превыше всего остального.

Но несмотря на общее неприятие людей, практикующих йогу, со временем я стал встречаться с девушкой-йогом, которая периодически приглашала меня на свои занятия. Будь это кто-то другой, я бы, наверное, сказал «нет», поскольку это был вопрос этики и принципа. И поначалу я действительно сопротивлялся, но в конце концов всё-таки сдался. Я поддался потому, что любил её, а когда кого-то любишь, то хочешь разделить с ним то, что любит он.

Её учитель йоги начал урок с трёхкратного повторения ОМ и показал нам ряд поз и последовательностей, напоминающих замедленную гимнастику. Голос учителя звучал мягко и мелодично, как будто он пел нам колыбельную. Мы повторяли его движения со всей возможной грацией и точностью, пока не добрались до последней позы – лёжа на спине. А затем учитель провёл для нас управляемую медитацию. Эта попытка медитации с закрытыми глазами стала моим самым первым опытом в медитации вообще.

Честно говоря, всё это тогда показалось мне странным, но не ужасным.

С того первого занятия йогой прошло уже восемь лет, и по стечению обстоятельств за это время я сам превратился в практикующего йога. Окончательное осознание этого факта пришло ко мне в 2016 году, когда я получил степень преподавателя Атма Крия Йоги. Это случилось не за одну ночь: прежде чем я по-настоящему открылся для практики, пролетело ещё несколько лет и сменилась ещё одна девушка. И вот каков итог …

Когда я только начал изучать йогу и медитацию, было бы нелишним знать о некоторых нюансах, которыми я делюсь теперь со своими учениками. А сейчас расскажу о них и вам.

Медитация очень интимна 

Иногда это глубоко интимный процесс. Медитация – это общение между вами и Богом, вами и вашим истинным «я», вами и вашей внутренней Любовью. Никто не может предсказать, на что это будет похоже или что вы можете испытать. Это только ваши отношения с самим собой и Божественным. Это невероятно сакральный и интимный опыт, и ни у кого другого он не будет таким же, как у вас.

Иногда медитация выливается в дико некомфортную борьбу с самим собой. А иногда становится самой сладкой частью вашего дня, открывающей сердце. Она пробуждает и ведёт вас навстречу вашему истинному «я», Богу и внутренней Любви. И частью этого пути не может быть никто другой. 

Позвольте себе получить собственный опыт

Красота йоги и медитации в том, что она не зависит от мыслей и переживаний других. Важно только то, что испытываете вы сами. Забудьте о любых представлениях, которые у вас могут быть, просто погрузитесь в практику и получите личный опыт. Здесь нет категорий правильного или неправильного. В медитации есть только вы, Божественное и отношения между вами.

Одна из моих самых больших радостей – когда мои ученики впервые начинают испытывать сладость практики. Я знаю, что это происходит только если они отпускают все ожидания и просто принимают то что есть. Если они решают со мной этим поделиться, я признателен им за возможность стать причастным к их опыту. Если же нет, я не возражаю, потому что знаю и ценю интимность собственной практики.

Может быть, именно в этом и заключается вся прелесть медитации. Что бы нам ни говорили, и что бы мы ни думали, наши медитативные практики на поверку всегда оказываются чем-то гораздо большим. Единственный способ испытать это – отпустить ожидания, забыть обо всём, что нам говорили и о чём мы думали, и во всём положиться на Господа.


Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/dve-vesi-o-kotoryh-hotel-znat-nacinaa-meditirovat

About the Author

You may also like these

X