Дихання та Джапа Крія

Дихання – це те, чим ми зайняті безперервно протягом усього дня; зазвичай ми дихаємо несвідомо, але іноді і усвідомлено. Так чому подих грає таку важливу роль в житті кожної людини, і особливо в його повсякденній садхані?

23 березня 2012 року я одержав посвячення, Шактіпат, в Атма Крія Йогу. Це був самий благословенний день в моєму житті, і саме тоді я познайомився з моїми Вчителями Крія Йоги – Парамахамса Вішванандою та Махаватаром Бабаджі.

Протягом всього курсу я був у піднесеному настрої і щодня старанно практикував новознайдений дар, але через два тижні метушливих метань між практикою Атма Крія Йоги і роботою все ж відмовився від рутини, яку спершу встановив. Однак мені дуже пощастило придбати нову прекрасну звичку, скарб, переданий Вчителями – Джапа Крію, яку я міг практикувати в дорозі.

Мене надихнув на це мій учитель АКЙ Рошан. Незабаром ця чудова звичка глибоко вкоренилася в моєму житті. Я пам’ятаю, як раніше практикував джапу, сидячи за кермом і слухаючи гучну музику. Спочатку я більше зосереджувався на читанні Божественного Імені, ніж на музиці, але поступово починав тихенько бурмотіти вголос, і в кінці кінців щосили співав під музику.

Щоб зрозуміти, що найважливішою частиною Джапа Кріі є дихання, мені потрібно був майже рік. Через рік щоденної практики Джапа Кріі я почав відчувати потік прани в області третього ока. І вже кожен день з нетерпінням чекав цього відчуття прани, що проходить крізь моє третє око при повторенні Божественних Імен.

Все стало ще цікавіше під час мого першого візиту в Шрі Піта Нілая. Парамахамса Вішвананда тоді був в подорожі. Я скористався цією можливістю, щоб вивчити традиції ашрама, включаючи малювання тілака на лобі. Через три дні носіння тілака я почав відчувати деякий тиск в області третього ока. Спершу я відмахнувся від цього відчуття, вирішивши, що воно виникло в результаті частого нанесення малюнка. Однак, воно тільки посилювалося з кожним вдихом під час практики Атма Крія Йоги. А коли я нарешті зустрів Парамахамса Вішвананду, і зовсім перейшло в якийсь гул.

На жаль, як тільки я повернувся додому, ці відчуття притупилися, але все ще присутні під час щоденної Садхани і щотижневого Ом-Чантінгу. Майже рік по тому мені пощастило зустрітися з Парамахамса Вішванандою вдруге. В Його присутності цей гул в області третього ока незмінно повертався, а крім того я став відчувати свою серцеву чакру. Коли моя садхана ще сильніше поглибилася, я зрозумів, що відчуття потоку прани безпосередньо пов’язано з диханням.

Усвідомлене дихання допомагає утримувати увагу в теперішньому моменті під час кожної дії. І головне, воно допомагає усвідомлювати Божественне, що виникає з глибини душі і всього, що нас оточує. Воно сприяє нашій синхронізації, гармонії і єднанню із Всесвітом. В результаті ми отримуємо можливість вийти за межі розуму і усвідомити Божественне в усьому сущому. Всі, хто практикує садхану з ретельністю і Любов’ю, Милістю Вчителів безсумнівно випробують цей прогрес усвідомлення. І коли це станеться, ми увійдемо до числа небагатьох благословенних, що реально отримали цей досвід, про який досі тільки чули із книг і міфів!

About the Author

Дыхание – это то, чем мы заняты беспрерывно на протяжении всего дня; обычно мы дышим бессознательно, но иногда и осознанно. Так почему дыхание играет такую важную роль в жизни каждого человека, и особенно в его повседневной садхане?

23 марта 2012 года я получил посвящение, Шактипат, в Атма Крия Йогу. Это был самый благословенный день в моей жизни, и именно тогда я познакомился с моими Учителями Крия Йоги – Парамахамсой Вишванандой и Махаватаром Бабаджи.

В течение всего курса я был в приподнятом настроении и каждый день старательно практиковал новообретённый дар, но спустя две недели суматошных метаний между практикой Атма Крия Йоги и работой всё же отказался от рутины, которую сперва установил. Однако мне очень повезло приобрести новую прекрасную привычку, сокровище, переданное Учителями – Джапа Крию, которую я мог практиковать в дороге.

Меня вдохновил на это мой учитель АКЙ Рошан. Вскоре эта чудесная привычка глубоко укоренилась в моей жизни. Я помню, как раньше занимался Джапой, сидя за рулем и слушая громкую музыку. Вначале я больше сосредотачивался на чтении Божественного Имени, чем на музыке, но постепенно начинал тихонько бормотать вслух, и в конце концов вовсю пел под музыку.

Чтобы понять, что самой важной частью Джапа Крии является дыхание, мне потребовался почти год. Через год ежедневной практики Джапа Крии я начал ощущать поток праны в области третьего глаза. И уже каждый день с нетерпением ждал этого ощущения праны, струящейся сквозь мой третий глаз при повторении Божественных Имён.

Всё стало ещё интереснее во время моего первого визита в Шри Пита Нилая. Парамахамса Вишвананда тогда был в путешествии и пока не вернулся в ашрам. Я воспользовался этой возможностью, чтобы изучить традиции ашрама, включая рисование тилака на лбу. Через три дня ношения тилака я начал испытывать некоторое давление в области третьего глаза. Сперва я отмахнулся от этого ощущения, решив, что оно возникло в результате частого нанесения рисунка. Однако, оно только усиливалось с каждым вдохом во время практики Атма Крия Йоги. А когда я наконец встретил Парамахамсу Вишвананду, и вовсе перешло в некий гул.

К сожалению, как только я вернулся домой, эти ощущения притупились, но всё ещё присутствовали во время ежедневной садханы и еженедельного Ом-Чантинга. Почти год спустя мне посчастливилось встретиться с Парамахамсой Вишванандой во второй раз. В Его присутствии этот гул в области третьего глаза неизменно возвращался, а кроме того я стал ощущать свою сердечную чакру. Когда моя садхана ещё сильнее углубилась, я понял, что ощущение потока праны непосредственно связано с дыханием.

Осознанное дыхание помогает удерживать внимание в настоящем моменте во время каждого действия. И главное, оно помогает осознавать Божественное, проникающее из глубины души и всего, что нас окружает. Оно способствует нашей синхронизации, гармонии и единению со Вселенной. В результате мы получаем возможность выйти за пределы ума и осознать Божественное во всём сущем. Все, кто практикует садхану с усердием и Любовью, Милостью Учителей несомненно испытают этот прогресс осознанности и осознания. И когда это произойдёт, мы войдём в число немногих благословенных, реально получивших этот опыт, о котором доселе только узнавали из книг и мифов!

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/dyhanie-i-dzapa-kria

About the Author

You may also like these

X