Йога для здорового тіла, розуму та душі

Для величезного числа сучасних людей, що живуть під постійним пресингом з боку соціальних мереж, журналів, телебачення, а також рідних і близьких, питання фізичної досконалості стоїть дуже гостро. Додаткові страждання заподіюють значне зниження рівня фізичної активності.

Наскільки ж важлива для нас фізична форма і зовнішній вигляд? У кожного своя відповідь на це питання. Для мене все зводиться до того, що ми відчуваємо. Чи відчуваєте ви себе в своєму тілі спокійно або ж вам дискомфортно? Вважаю, має сенс фокусуватися не на зовнішньому вигляді, а на почуттях і відчуттях.

Наше тіло – в буквальному сенсі храм душі. Атма оживляє тіло; без Атми воно нежиттєздатне. Саме наше існування зумовлюється важливістю турботи про своє фізичне тіло і щасливе, повноцінне життя. Піклуватися про своє тіло і любити його – наш обов’язок.

Один з кращих способів зміцнення здоров’я – фізичне навантаження. Дослідження показують, що регулярні фізичні вправи допомагають знизити стрес, підвищити самооцінку, поліпшити сон, розігнати тривогу і депресію. Рухова активність і зростання частоти серцевих скорочень при виконанні вправ для підтримки серцево-судинної системи стимулює вироблення ендорфінів в крові. Ендорфіни часто називають «гормонами щастя» або реактивами «гарного самопочуття», які створюють у людини загальне відчуття позитиву.

Як учитель йоги я помітила, що більшість людей починають займатися йогою з двох причин: по-перше – це модно, а по-друге це хороший спосіб скинути вагу і підвищити загальний тонус. Багато років тому одна з моїх учениць почала відвідувати заняття як раз з останньої причини: вона давно страждала від некомфортного для неї зовнішнього вигляду і довго намагалася підібрати вправи, щоб скинути зайву вагу. Вона розповіла мені, як регулярне відвідування занять змінило її життя на краще, і як зменшилось її почуття невпевненості, тривоги і депресії.

Ще одним моїм учнем був дуже багатий бізнесмен, який хотів за допомогою приватних уроків йоги поліпшити своє фізичне самопочуття: у нього було безліч недуг, тому що він постійно подорожував по світу. Коли він прилітав до Лондона, я займалася з ним йогою щодня. Він отримував від цих занять стільки задоволення, що став спеціально затримуватися в Лондоні заради наших тренувань. Він також розповів мені, як завдяки йозі покращилася його життя. Він завжди страждав безсонням, але після занять виявив, що став спати краще, і пожартував, що також виріс його енергетичний потенціал, чому невимовно зраділа його дружина.

Пози йоги є відмінною формою вправ, вони призначені для розтягування і зміцнення м’язів, допомагають збільшити руховий діапазон, усунути біль і ломоту, поліпшити поставу і підвищити загальний рівень енергії. Зокрема Бабаджі Сур’я Намаскар є послідовністю поз йоги, яка приносить користь всьому тілу. Читання мантри як частина практики допомагає очистити розум, а контроль дихання підвищує внутрішню усвідомленість.

«Це вправа вітання Сонцю, де кожна частина вашого тіла внутрішньо наповнена сонячними променями, сонячною енергією». Парамахамса Вішвананда

Комплекс Бабаджі Сур’я Намаскар розроблений і призначений для сучасних людей. Корисний ефект від 10 до 15 хвилин занять цією практикою еквівалентний 45-хвилинному заняттю хатха-йоги. Йогу можна виконувати поодинці, в групі або з друзями. Також існує версія для менш рухливих людей, щоб займатися сидячи на стільці.

Якщо ви хочете поліпшити своє самопочуття, бути фізично здоровим, налаштувати розум на позитив, а також зайнятися вихованням своєї душі, БСН – саме те, що вам потрібно.

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/ioga-dla-zdorovogo-tela-uma-i-dusi

About the Author

Для огромного числа современных людей, живущих под постоянным прессингом со стороны социальных сетей, журналов, телевидения, а также родных и близких, вопрос физического совершенства стоит очень остро. Дополнительные страдания причиняет значительное снижение физической активности.

Насколько же важны для нас физическая форма и внешний вид? У каждого свой ответ на этот вопрос. Для меня всё сводится тому, что мы чувствуем. Чувствуете ли вы себя в своём теле спокойно или же вам дискомфортно? Полагаю, имеет смысл фокусироваться не на внешнем виде, а на чувствах и ощущениях.

Наше тело – в буквальном смысле храм души. Атма оживляет тело; без Атмы оно нежизнеспособно. Само наше существование предопределяется важностью заботы о своём физическом теле и счастливой, полноценной жизни. Заботиться о своих телах и любить их – наша обязанность.

Один из лучших способов укрепления здоровья – физическая нагрузка. Исследования показывают, что регулярные физические упражнения помогают снизить стресс, повысить самооценку, улучшить сон, разогнать тревогу и депрессию. Двигательная активность и возрастание частоты сердечных сокращений при выполнении упражнений для поддержания сердечно-сосудистой системы стимулирует выработку эндорфинов в крови. Эндорфины часто называют «гормонами счастья» или реактивами «хорошего самочувствия», которые создают у человека общее ощущение позитива.

Как учитель йоги я заметила, что большинство людей начинают заниматься йогой по двум причинам: 1. это модно 2. это хороший способ сбросить вес и повысить общий тонус. Много лет назад одна из моих учениц начала посещать занятия как раз по последней причине: она давно страдала от неказистого внешнего вида и долго пыталась подобрать упражнения, чтобы сбросить лишний вес. Она рассказала мне, как регулярное посещение занятий изменило её жизнь к лучшему, и как уменьшилось её чувство неуверенности, тревоги и депрессии.

Ещё одним моим учеником был очень богатый бизнесмен, который хотел с помощью частных уроков йоги улучшить своё физическое самочувствие: его одолевало множество недугов, потому что он постоянно путешествовал по миру. Когда он прилетал в Лондон, я занималась с ним йогой ежедневно. Он получал от этих занятий столько удовольствия, что стал специально задерживаться в Лондоне ради наших тренировок. Он также рассказал мне, как благодаря йоге улучшилась его жизнь. Он всегда страдал бессонницей, но после занятий обнаружил, что стал спать лучше, и пошутил, что также вырос его энергетический потенциал, чему несказанно обрадовалась его жена.

Позы йоги являются отличной формой упражнений, они предназначены для растягивания и укрепления мышц, помогают увеличить двигательный диапазон, устранить боль и ломоту, улучшить осанку и повысить общий уровень энергии. В частности Бабаджи Сурья Намаскар представляет собой последовательность поз йоги, приносящую пользу всему телу. Чтение мантры как часть практики помогает очистить ум, а контроль дыхания повышает внутреннюю осознанность.

«Это упражнение приветствия Солнцу, где каждая часть вашего тела внутренне наполнена солнечными лучами, солнечной энергией». Парамахамса Вишвананда

Комплекс Бабаджи Сурья Намаскар разработан и предназначен для современных людей. Полезный эффект от 10 до 15 минут занятий этой практикой эквивалентен 45-минутному занятию хатха-йогой. Его можно выполнять в одиночку, в группе или с друзьями. Также существует версия для менее подвижных людей, чтобы заниматься сидя на стуле.

Если вы хотите улучшить своё самочувствие, быть физически здоровым, настроить ум на позитив, а также заняться воспитанием своей души, БСН – именно то, что вам нужно.

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/ioga-dla-zdorovogo-tela-uma-i-dusi

About the Author

You may also like these

X