Мій таємний спосіб

Оскільки я викладаю Атма Крія Йогу в Шрі Піта Нілая і входжу в Міжнародний Департамент Бгакті Марга Садхана, багато резидентів і гостей запитують мене про те, як виглядає моя повсякденна садхана. Вони знають, що я добре ставлюся до садхани в цілому, але часом їх дивує мій ентузіазм в цьому питанні.

Іноді мені здається, потрібно відповідати, що я щодня практикую по 2 години, роблю по шістнадцять кіл джапи і так далі. Схоже, люди вважають, що я – якась «велика шишка» по частині Садхани, такий собі садхана-супермен, який практикує як божевільний. І здається, вони вважають, що я – майстер глибокої медитації.

Але насправді я зовсім не така. У мене дійсно досить хороші відносини з Садханою в цілому, але в основному я просто кожен день роблю все можливе, щоб помірно практикувати. У мене багато справ, і мій спосіб життя рутинний. Мій розклад, ймовірно, дуже схожий на більшість ваших розкладів. Отже, що ж я, знаючи свої обставини, відповідаю людям, які задають мені всі ці питання? Ну, по-перше, я підтверджую, що у мене хороші стосунки з Садханою. Це ключовий момент. Це набагато цінніше, ніж зробити тисячу кіл будь-якої техніки будучи в поганому настрої або відволікаючись на інші речі. Підтримка хороших відносин з вашою духовною практикою робить її значущою частиною вашого повсякденного життя. Так в вашому розумі зберігається цінність практики. Важкі часи ми вважаємо за краще переживати в компанії близьких людей, де відчуваємо комфорт і підтримку. Однак, такі близькі стосунки розвиваються не тільки в хороші, але і в погані часи.

Як же я розвивала хороші відносини з Садханою? Методом культивування. Це означає, що я в кожен свій день виділяла час для розвитку відносин з нею. Разом з тим я не заганяла себе практикою в дискомфорт і не вантажила очікуваннями 2-х годинних тренувань два рази на день. Спершу я просто намагалась домогтися в своїй практиці стійкості. Тобто навіть якщо я не відчувала особливого настрою або ентузіазму, то практикувала хоча б трохи.

При цьому я намагалась з усіх сил практикувати зосереджено, відчувати блаженство під час практики і утримувати його після її закінчення. Щоб розвинути хороші відносини з Атма Крія Йогою, мені треба було по-справжньому багато часу. Воно пішло на боротьбу з моєю власною лінню і нещирістю.

В результаті зараз у мене зовсім звичайна практика, яка працює як маяк на моєму духовному шляху. Це спрямовуюча сила, яка мене контролює і підтримує, не даючи впасти. Мій метод культивування практики – «просто зроби це». Я намагаюся робити свій мінімум незалежно від того, як складається мій день або ситуація. Я ніколи не говорю: «Вистачить і одного разу» (навіть якщо це насправді і так). Замість цього я кажу собі: «Якщо мій розум підбурює мене, то, звичайно, потрібно зробити навпаки», і тоді роблю «ще одне коло», практикую ще кілька хвилин. Коли у нас є розуміння того, що таке садхана, ми усвідомлюємо, що це – Саме Божественне. Коли ж ми виконуємо її з відношенням «на один менше – вже добре», то посилюємо погане ставлення до Божественного. Тому слід більше намагатися, керуючись думкою «треба зробити ще раз». Нам потрібно більше Божественного, а не менше. Намагайтеся отримувати від практики задоволення, а не ухилятися, знаходячи виправдання власної ліні або незацікавленості. Навіть якщо ви практикуєте нещиро, просто продовжуйте робити, це насправді працює. Адже ваша практика це – Саме Божественне! А воно в кінцевому рахунку не розчарує і не підведе. Божественне завжди підтримує, воно завжди впливає благотворно і позитивно.

Я вважаю, суть в тому, щоб ми надавали Божественної Милості все більше і більше можливостей проявлятися. Щоб дати садхані простір і свободу діяти так, як їй потрібно, розвивати терпіння і, в кінцевому рахунку, наші відносини з Садханою, тобто з Божественним.

Ось що я роблю, і ось в чому полягає мій секрет. Коли я вперше розмовляла з Парамахамса Вішванандою, Він сказав мені: «Не забувай практикувати». І я не забуваю. Я просто продовжую робити, і в результаті у мене є можливість по-справжньому насолоджуватися, поважати і любити свою практику. Оглядаюся назад, я бачу, як вона мене сформувала; тепер замість того, щоб просто реагувати, я даю відгук. Я відчуваю, як моя мета від занепокоєння, егоїзму і драми все більше зміщується в бік Любові і служіння.

Ось що я розповідаю людям про свій шлях, свою садхану. Якщо у когось ще виникне питання, в чому мій секрет Садхани – він в тому, щоб просто діяти. Практикуйте і дозвольте вашій практиці робити те, що вона робить. Я не чарівниця, у мене немає ніяких особливих талантів. Особливі властивості є тільки у Садхани, це вона – справжнє диво. Ви можете навіть не помічати, як вона перетворює вас. Але на це їй потрібно ваш час і терпіння. Якщо ви ще не практикуєте садхану, то спробуйте. Якщо вже практикуєте, то продовжуйте. Хай живуть Просто Любов і Просто Практика!

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/moi-sekretnyi-sposob

About the Author

Поскольку я преподаю Атма Крия Йогу в Шри Пита Нилая и вхожу в Международный Департамент Бхакти Марга Садханы, многие резиденты и гости спрашивают меня о том, как выглядит моя повседневная садхана. Они знают, что я хорошо отношусь к садхане в целом, но порой их удивляет мой энтузиазм в этом вопросе.

Иногда мне кажется, нужно отвечать, что я ежедневно практикую по 2 часа, делаю по шестнадцать кругов джапы – и так далее, и тому подобное. Похоже, люди считают, что я – какая-то «большая шишка» по части садханы, эдакий садхана-супермен, который практикует как сумасшедший. И кажется, они полагают, что я – мастер глубокой медитации.  

Но на самом деле я совсем не такой. У меня действительно довольно хорошие отношения с садханой в целом, но в основном я просто каждый день делаю всё возможное, чтобы умеренно практиковать. У меня много дел, и мой образ жизни несколько рутинный. Моё расписание, вероятно, очень похоже на большинство ваших расписаний. Итак, что же я, зная свои обстоятельства, отвечаю людям, которые задают мне все эти вопросы? Ну, во-первых, я подтверждаю, что у меня хорошие отношения с садханой. Это ключевой момент. Это гораздо более ценно, чем сделать тысячу кругов любой техники будучи в плохом настроении или отвлекаясь на другие вещи. Поддержание хороших отношений с вашей духовной практикой делает её значимой частью вашей повседневной жизни. Так в вашем уме сохраняется ценность практики. Трудные времена мы предпочитаем переживать в компании близких людей, где чувствуем комфорт и поддержку. Однако, такие близкие отношения развиваются не только в хорошие, но и в плохие времена.

Как же я развивал хорошие отношения с садханой? Методом культивирования. Это значит, что я в каждый свой день выделял время для взращивания и развития отношений с ней. Вместе с тем я не загонял себя практикой в дискомфорт и не грузил ожиданиями 2-х часовых тренировок два раза в день. Сперва я просто старался добиться в своей практике устойчивости. То есть даже если я не чувствовал особого настроя или энтузиазма, то практиковал хотя бы немного. Не минимально, но даже и не близко к максимуму.

При этом я старался изо всех сил практиковать сосредоточенно, чувствовать блаженство во время практики и удерживать его после её окончания. Чтобы развить хорошие отношения с Атма Крия Йогой, мне потребовалось по-настоящему много времени. Оно ушло на борьбу с моей собственной ленью и неискренностью.

В результате сейчас у меня совершенно обычная практика, которая работает как маяк на моём духовном пути. Это направляющая сила, которая меня контролирует и поддерживает, не давая упасть. Мой метод культивирования практики – «просто сделай это». Я стараюсь делать свой минимум независимо от того, как складывается мой день или ситуация. Я никогда не говорю: «Хватит и одного раза» (даже если это на самом деле и так). Вместо этого я говорю себе: «Если мой ум подстрекает меня, то, конечно, нужно сделать наоборот», и тогда делаю «ещё один круг», практикую ещё несколько минут. Когда у нас есть понимание того, что такое садхана, мы осознаём, что это – Само Божественное. Когда же мы выполняем её с отношением «на один меньше – уже хорошо», то усугубляем плохое отношение к Божественному. Поэтому следует больше стараться, руководствуясь мыслью «надо сделать ещё раз». Нам нужно больше Божественного, а не меньше. Старайтесь получать от практики удовольствие, а не отлынивать, находя оправдания собственной лени или незаинтересованности. Даже если вы практикуете неискренне, просто продолжайте делать, это на самом деле работает. Ведь ваша практика это – Само Божественное! А оно в конечном счёте не разочарует и не подведёт. Божественное всегда поддерживает, оно всегда влияет благотворно и позитивно.

Я считаю, суть в том, чтобы мы предоставляли Божественной Милости всё больше и больше возможностей проявляться. Чтобы дать садхане пространство и свободу действовать так, как ей нужно, развивать терпение и, в конечном счёте, наши отношения с садханой, то есть с Божественным.

Вот что я делаю, и вот в чём состоит мой секрет. Когда я впервые беседовал с Парамахамсой Вишванандой, Он сказал мне: «Не забывай практиковать». И я не забываю. Я просто продолжаю делать, и в результате у меня есть возможность по-настоящему наслаждаться, уважать и любить свою практику. Оглядываюсь назад, я вижу, как она меня сформировала; теперь вместо того, чтобы просто реагировать, я даю отклик. Я чувствую, как моя цель от беспокойства, эгоизма и драмы всё больше смещается в сторону Любви и служения.

Вот что я рассказываю людям о своём пути, своей садхане. Если у кого-то ещё возникнет вопрос, в чём мой секрет садханы – он в том, чтобы просто действовать. Практикуйте и позвольте вашей практике делать то, что она делает. Я не волшебник, у меня нет никаких особых талантов. Особые свойства есть только у садханы, это она – настоящее волшебство. Вы можете даже не замечать, как она преображает вас. Но на это ей нужно ваше время и терпение. Если вы ещё не практикуете садхану, то попробуйте. Если уже практикуете, то продолжайте. Да здравствуют Просто Любовь и Просто Практика!

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/moi-sekretnyi-sposob


About the Author

You may also like these

X