Містичні звуки ОМ Чантінгу

Містичні звуки – це те, що зачаровує всіх учасників ОМ Чантінгу під час співу ОМ. Нерідко при співі ОМ можна почути бій дзвонів, гудіння раковини, переливи фісгармонії, тріск цвіркунів, трелі флейти і так далі. Виникає питання, це і правда містика або просто обертони, які супроводжують груповий спів? Однак містика ОМ Чантінгу проявляється не тільки в звуках: людина, беручи участь в ОМ Чантінгу, отримує благотворний досвід, який надихає його серце. Милістю Парамахамса Вішвананди ми тут в Малайзії долучилися до ОМ Чантінгу з 2012 року.

Завжди дуже цікаво слухати розповіді про те, який досвід переживають учасники ОМ Чантінгу. Крім містичних звуків хтось із них бачить світло, хтось чує складні мантри, хтось відчуває тепло і вібрації в своєму тілі, а хтось – рух енергії в повітрі. До деяких благословенних і обдарованих учасників приходять яскраві бачення: часто їм були Махаватар Бабаджі і Парамахамса Вішвананда, які ходили біля кола ОМ Чантінгу і благословляли кожну людину в ньому. Один з наших давніх учасників, незважаючи на багаторазове відвідування ОМ Чантінга, вперше почув містичні звуки дзвону лише недавно. Зазвичай дзвони чутні відразу, з самого початку співу ОМ.

Настільки різний досвід пояснюється тим, що всі люди знаходяться на різних стадіях духовного розвитку. Одна з технік, даних Махаватаром Бабаджі і Парамахамса Вішванандою в Атма Крія Йозі – це Нада Крія. За допомогою цієї техніки Крії медитації можна, перебуваючи в мовчазній концентрації, почути містичні звуки. Різні містичні звуки включаються тоді, коли наша енергія, піднімаючись, пронизує різні верстви напрацьованої нами Карми.

Принадність кіл ОМ Чантінгу в тому, що за допомогою Майстрів і зусиль всієї групи рівень енергії відразу піднімається на велику висоту, дозволяючи нам почути ці дивовижні містичні звуки і отримати духовний досвід. Досягнення такого результату поодинці можна чекати багатьох років дисциплінованої Садхани (духовної практики). Кожна сесія ОМ Чантінгу – це привілей і шанс підвищити зосередженість і концентрацію, а крім того висловити Любов до Ґуру і Бога- з кожним разом все краще і сильніше.

Mystical OM- Bhakti Marga Sadhana
Mystical OM

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/misticeskie-zvuki-om-canting

About the Author

Мистические звуки – это то, что очаровывает всех участников ОМ Чантинга во время пения ОМ. Нередко при пении ОМ можно услышать бой колокола, гудение раковины, переливы фисгармонии, треск сверчков, трели флейты и так далее. Возникает вопрос, это и правда мистика или просто обертоны, сопровождающие групповое пение? Однако мистика ОМ Чантинга проявляется не только в звуках: человек, участвуя в ОМ Чантинге, получает благотворный опыт, который вдохновляет его сердце. Милостью Парамахамсы Вишвананды мы здесь в Малайзии приобщились к ОМ Чантингу с 2012 года.

Всегда очень интересно слушать рассказы о том, какой опыт переживают участники ОМ Чантинга. Помимо мистических звуков кто-то из них видит свет, кто-то слышит сложные мантры, кто-то чувствует тепло и вибрации в своём теле, а кто-то – движение энергии в воздухе. К некоторым благословенным и одарённым участникам приходят яркие видения: часто им являлись Махаватар Бабаджи и Парамахамса Вишвананда, которые ходили возле круга ОМ Чантинга и благословляли каждого человека в нём. Один из наших давних участников, несмотря на многократное посещение ОМ Чантинга, впервые услышал мистические звуки колокола лишь недавно. Обычно колокола слышны сразу, с самого начала пения ОМ.

Настолько разный опыт объясняется тем, что все люди находятся на разных стадиях духовного развития. Одна из техник, данных Махаватаром Бабаджи и Парамахамсой Вишванандой в Атма Крия Йоге – это Нада Крия. С помощью этой техники Крия медитации можно, пребывая в молчаливой концентрации, услышать мистические звуки. Различные мистические звуки включаются тогда, когда наша энергия, поднимаясь, пронзает разные слои наработанной нами Кармы.

Прелесть кругов ОМ Чантинга в том, что с помощью Мастеров и усилий всей группы уровень энергии сразу поднимается на большую высоту, позволяя нам услышать эти удивительные мистические звуки и получить духовный опыт. Достижение такого результата в одиночку может потребовать многих лет дисциплинированной Садханы (духовной практики). Каждая сессия ОМ Чантинга – это привилегия и шанс повысить сосредоточенность и концентрацию, а кроме того выразить Любовь к Гуру и Богу – с каждым разом всё лучше и сильнее.

Mystical OM- Bhakti Marga Sadhana
Mystical OM

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/misticeskie-zvuki-om-canting

About the Author

You may also like these

X