Наскільки ми прив’язані до своєї репутації?

Буває так, що ми ведемо себе тим чи іншим чином, керуючись певними міркуваннями і причинами, про які не можемо розповісти. При цьому наші дії нерідко вступають в конфлікт з очікуваннями людей, які нас оточують. Таке може статися в будинку, на роботі, з друзями і навіть в спільноті. Щоб змусити вас відповідати стандартам, встановленим конкретними людьми або суспільством, проти вас можуть використовуватися психологічні або емоційні інструменти, такі як критика, сарказм, несхвалення, загрози або навіть відторгнення.

Ми постійно дотримуємося стандартів, які встановлює суспільство. Ми потрапляємо в цю пастку, тому що глибоко залежні від нашої репутації, і часто ця залежність настільки сильна, що стає природною частиною нас. Ми хочемо, щоб нас сприймали як хорошу людину, і готові робити неймовірні зусилля, щоб догодити тим, хто входить в наше коло спілкування. Ми витрачаємо час, заробляючи заохочення від керівництва, або робимо щось нещиро просто заради похвали. Якщо щось плямує нашу репутацію в наших маленьких спільнотах, ми засмучуємося настільки, що можемо в гніві розірвати когось на шматки або зробити щось інше не менш жахливе, тим самим обтяжуючи свій кармічний вантаж і посилюючи страждання. Наш настрій і емоції скачуть вгору і вниз в залежності від того, як з нами говорять інші, або що вони говорять про нас. Ми витрачаємо купу часу і енергії, обдумуючи їх слова, аналізуючи свої відповіді і підбираючи фрази на майбутнє, щоб поставити їх на місце.

Щоб вільно слідувати своєму шляху і вести незалежний спосіб життя, дуже важливо знати, як справлятися з такими ситуаціями.

Перше, що слід робити регулярно – це сидячи в тиші після Просто Медитації або щоденної практики Атма Крія Йоги занурюватися всередину самих себе, щоб завжди мати чітке уявлення про нашу мету. Що змушує нас погоджуватися на щось або відкидати? Чи робимо ми це тому, що від щирого серця любимо це заняття, відчуваємо, що це правильно, і допоможе нам в досягненні життєвої мети, або ж ми змушуємо себе, щоб комусь догодити або не засмутити. Вільно чи ми віддаємо по дві-чотири години свого життя в кожні вихідні або ж робимо це через силу, з образою, що не провела час з сім’єю або не зайнялась чимось іншим. Зрозумівши це, ми зможемо прийняти відповідні міри.

Не менш важливо працювати над прийняттям самих себе і виховувати в собі врівноваженість. Наше самопочуття не повинно скакати вгору-вниз від чиєїсь похвали або критики. Ми не повинні вважати, що хтось правий, а ми помилилися, тільки тому, що нас не схвалюють, дивлячись зі своєї дзвіниці і не беручи до уваги нашу точку зору. Вірно і зворотнє. Наше завдання – проаналізувати питання з різних сторін, при цьому наше ставлення має бути нейтральним. В результаті ми маємо або змінити свою стратегію, або відстоювати її – в залежності від того, наскільки ясно ми бачимо свою мету.

Ми повинні прагнути до стабільності незалежно від того, що про нас говорять інші люди. Нічиї слова не змінять нашу реальність. Тому наші злети від похвал і падіння від критики абсолютно безглузді. Ці емоційні гойдалки розгойдують нашу залежність від репутації, шаблонність розуму і негнучкість суджень.

Адже роблячи щось поверхнево, в прагненні заробити бали, а не від щирого серця і з Любов’ю, ми просто надуваємо свою репутацію і намагаємося бути приємними суспільству.

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/naskolko-my-privazany-k-svoei-reputacii

About the Author

Бывает так, что мы ведём себя тем или иным образом, руководствуясь определёнными соображениями и причинами, о которых не можем рассказать. При этом наши действия нередко вступают в конфликт с ожиданиями людей, которые нас окружают. Такое может случиться дома, на работе, с друзьями и даже в сообществе. Чтобы заставить вас соответствовать стандартам, установленным конкретными людьми или обществом, против вас могут использоваться психологические или эмоциональные инструменты, такие как критика, сарказм, неодобрение, угрозы или даже отвержение.

Мы постоянно следуем стандартам, которые устанавливает общество. Мы попадаем в эту ловушку, потому что глубоко зависимы от нашей репутации, и зачастую эта зависимость настолько сильна, что становится естественной частью нас. Мы хотим, чтобы нас воспринимали как хорошего человека, и готовы предпринимать неимоверные усилия, чтобы угодить тем, кто входит в наш круг общения. Мы тратим время, зарабатывая поощрения от руководства, или делаем что-то неискренне просто ради похвалы, не гнушаясь обманом и манипуляцией. Если что-то пятнает нашу репутацию в наших маленьких сообществах, мы расстраиваемся настолько, что можем в гневе разорвать кого-то на куски или сделать нечто другое не менее ужасное, тем самым утяжеляя свой кармический груз и усугубляя страдания. Наше настроение и эмоции скачут вверх и вниз в зависимости от того, как с нами говорят другие, или что они говорят о нас. Мы тратим кучу времени и энергии, обдумывая их слова, анализируя свои ответы и подбирая фразы на будущее, чтобы поставить их на место.

Чтобы свободно следовать своему пути и вести независимый образ жизни, очень важно знать, как справляться с такого рода ситуациями.

Первое, что следует делать регулярно – это сидя в тишине после Просто Медитации или ежедневной практики Атма Крия Йоги погружаться внутрь самих себя, чтобы всегда иметь ясное представление о нашей цели. Что заставляет нас соглашаться на что-то или отвергать? Делаем ли мы это потому, что от всего сердца любим это занятие, чувствуем, что это правильно, и поможет нам в достижении жизненной цели, или же мы заставляем себя, чтобы кому-то угодить или кого-то не расстроить. Свободно ли мы отдаём по два-четыре часа своей жизни в каждые выходные или же делаем это через силу, с обидой, что не провели время с семьёй или не занялись чем-то другим. Поняв это, мы сможем принять соответствующие меры.

Не менее важно работать над принятием самих себя и воспитывать в себе уравновешенность. Наше самочувствие не должно скакать вверх-вниз от чьей-то похвалы или критики. Мы не должны считать, что кто-то прав, а мы ошиблись, только потому, что нас не одобряют, глядя со своей колокольни и не принимая в расчёт нашу точку зрения. Верно и обратное. Наша задача – проанализировать вопрос с разных сторон, при этом наше отношение должно быть нейтральным. В результате нам предстоит либо изменить свою стратегию, либо отстаивать её – в зависимости от того, насколько ясно мы видим свою цель.

Мы должны стремиться к постоянству независимо от того, что о нас говорят другие люди. Ничьи слова не изменят нашу реальность. Поэтому наши взлёты от похвал и падения от критики абсолютно бессмысленны. Эти эмоциональные качели раскачивает наша зависимость от репутации, шаблонность ума и негибкость суждений.

Ведь делая что-то поверхностно, в стремлении заработать очки, а не от всего сердца и с Любовью, мы просто надуваем свою репутацию и пытаемся быть приятными обществу.

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/naskolko-my-privazany-k-svoei-reputacii

About the Author

One thought on “Насколько мы привязаны к своей репутации?

  1. Picture this – 3 am in the morning, I had a line of fiends stretched around the corner of my block. It was in the freezing middle of January but they had camped out all night, jumping-ready to buy like there was a sale on Jordans. If you were 16 years old, in my shoes, you’d do anything to survive, right? I got good news though; I MADE IT OUT OF THE HOOD, with nothing but a laptop and an internet connection. I’m not special or lucky in any way. If I, as a convicted felon that used to scream “Free Harlem” around my block until my throat was sore, could find a way to generate a stable, consistent, reliable income online, ANYONE can! If you’re interested in legitimate, stress-free side hustles that can bring in $3,500/week, I set up a site you can use: https://incomecommunity.com

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You may also like these

X