Садхана веде нас до кращої версії самих себе

Багато хто з нас живуть з певним уявленням про самого себе, мовляв, я такий або я така собі …

Я сам часто я ловлю себе на думці, що «я не заздрісна людина». Але регулярна садхана відкриває мені те, чого я ніколи про себе не знав. Повірте, це лякає. Нелегко зустрітися віч-на-віч з найглибшими і темними страхами і істинами про себе. Насправді, для мене ці відкриття стали найстрашнішими. Его завжди створює у людині враження, що все в нього добре і позитивно, тому людина вважає себе хорошою. В нашій садхані ми віддаляємося від его, і саме так нам відкривається, що ми не ті, ким себе вважаємо.

Нещодавно я задався питанням: «Якщо людина відчуває два відсотки заздрості або вісімдесят відсотків заздрості, це ж все одно заздрість, вірно?»

Садхана підводить нас до точки самоаналізу, де ми можемо глибоко, пильно поглянути на себе і побачити, хто ми є насправді, а не той зовнішній образ, який створюємо в зовнішньому світі. Цей самоаналіз дозволяє нам працювати над своїми негативними аспектами і перетворювати їх у позитивні.

Коли Божественне бачить, що ми докладаємо певних зусиль, щоб змінитися, воно допомагає нам стати кращою версією самих себе.

Світ – це місце інтенсивної конкуренції, але ми ні з ким і ні з чим не конкуруємо. Нам просто потрібно працювати над самовдосконаленням і прагнути стати кращою версією самих себе. Це стає можливим завдяки щоденній садхані.

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/sadhana-vedet-nas-k-lucsei-versii-samih-seba

About the Author

Многие из нас живут с определённым представлением о самом себе, мол, я такой или я этакий…

Я сам часто я ловлю себя на мысли, что «я не завистливый человек». Но регулярная садхана открывает мне то, чего я никогда о себе не знал. Поверьте, это пугает. Нелегко встретиться лицом к лицу с самыми глубокими и тёмными страхами и истинами о себе. На самом деле, для меня эти открытия стали самыми страшными. Эго всегда создаёт у человека впечатление, что всё в нём хорошо и позитивно, поэтому человек считает себя хорошим. В нашей садхане мы отдаляемся от эго, и именно так нам открывается, что мы не те, кем себя считаем.

Недавно я задался вопросом: «Если человек испытывает два процента зависти или восемьдесят процентов зависти, это ведь всё равно зависть, верно?»

Садхана подводит нас к точке самоанализа, где мы можем глубоко, пристально взглянуть на себя и увидеть, кто мы есть на самом деле, а не тот внешний образ, который создаём во внешнем мире. Этот самоанализ позволяет нам работать над своими негативными аспектами и превращать их в позитивные.

Когда Божественное видит, что мы прилагаем некоторые усилия, чтобы измениться, оно помогает нам стать лучшей версией самих себя.

Мир – это место интенсивной конкуренции, но мы ни с кем и ни с чем не конкурируем. Нам просто нужно работать над самосовершенствованием и стремиться стать лучшей версией самих себя. Это становится возможным благодаря ежедневной садхане.

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/sadhana-vedet-nas-k-lucsei-versii-samih-seba

About the Author

You may also like these

X