Сангха. Саджаючи насіння спільноти

Ще в січні, через кілька тижнів після переїзду в наш новий будинок, у нас зупинилася Сваміні ВішваПрабхавааті Мата, щоб допомогти організувати наше перший захід Бгакті Марги в Бенамокарра, маленькій Андалузії селі в Іспанії, де ми живемо. Крім Сваміні до нашої севи приєдналися троє інших відданих Парамахамса Шрі Свамі Вішванандади.

Тоді ми поставили собі за мету зародити сангху, спільноту, простір, де могли б ділитися Садханою Бгакті Марги і іншими духовними практиками, переданими Парамахамса Шрі Свамі Вішванандою, робити севу (безкорисливе служіння) і популяризувати Його місію «Просто Любов». Той уік-енд видався напруженим: ми поділилися цілою низкою духовних практик.

Перший день розпочався з майстер-класу Бабаджі Сур’я Намаскар за участю 7 учнів і 4 викладачів. Коли викладачі Бабаджі Сур’я Намаскар працюють разом, це підсилює дух спільноти і покращує взаєморозуміння між ними, не кажучи вже про користь для учнів, які отримують досвід, турботу і увагу до деталей, що не завжди можливо на групових заняттях з одним викладачем. Бабаджі Сур’я Намаскар – відмінний засіб для входження в Садхану Бгакті Марги і справжню автентичну йогу. У багатьох учасників того майстер-класу вже був досвід занять йогою, але лише одиниці практикували асани, передані нині сущим Майстром, який отримав Богореалізацію – як у випадку з Бабаджі Сур’я Намаскар. Поєднання динамічних поз, пранаями (контролю дихання) і мантри роблять цю практику досить енергійною і привабливою для активного йога; вона надала початку нашого уік-енду імпульс бадьорості, якого вистачило на весь день.

Після щільного веганского обіду ми говорили про Проект Мантра: ця програма керованої медитації в рамках Садхани Бгакті Марги особливо добре підходить для тих, хто цікавиться медитацією, але раніше ніколи її не практикував, а також для дітей, яким цікаво випробувати медитацію на власному досвіді. Це 40-денна програма, яка допомагає побудувати регулярну практику і встановити зв’язок з Божественним за допомогою Мантри.

Далі йшов майстер-клас по розфарбовування Шрі Янтри – Медитація на Афірмацію з використанням сакральної геометрії Шрі-Янтри. Цей майстер-клас особливо корисний для розвитку особистих відносин з Божественною Матір’ю, він також очищає і врівноважує розум, дух і навколишнє середовище. Під час цього курсу завжди панує надзвичайна тиша, і захід того чудесного дня був наповнений любов’ю і натхненням.

Перший день уік-енду ми завершили ОМ Чантінгом – ще однією складовою Садхани Бгакті Марги. Ця групова практика допомагає очистити місцеве середовище і приносить користь учасникам як на фізичному, так і на ментальному і духовному рівнях. Потім настав вечір, небо потемніло, на ньому засвітилися зірки, і трансформуюча сила ОМ резонансом проходила крізь стіни будівлі і розливалася по долині.

Наступний день ми почали з ягни, церемонії вогню, яка представляє собою спосіб поклоніння Божественному, де вогонь стає аспектом Бога; тоді за допомогою медитації і співу санскритських мантр ми закликали Лакшмі Нараяну. Учасники ягни роблять вогню підношення, пропонуючи Божеству свою Любов і віддаючи Йому своє его. Вчинення ягн корисно не тільки для тих, хто бере участь у них фізично: цей ритуал справляє позитивний вплив на навколишнє середовище і виходить за межі матеріального світу в цілому. Після цієї церемонії настає почуття глибокого спокою, і в той день ті, хто отримав посвячення в Атма Крія Йогу, насолоджувалися груповою практикою.

Після ягни ми пригостилися з любов’ю веганським обідом, а закінчили вихідні сатсангом і співом бгаджанів. Під час сатсанга Сваміні ВішваПрабхавааті Мата відповідала на питання, а люди ділилися духовними осяяннями. Сатсанг – це можливість досліджувати духовність через діалог і спілкуватися з однодумцями. У кожної людини свій власний унікальний духовний досвід, і Сатсанг, що на санскриті означає «перебування в компанії справжніх людей» – це прекрасна можливість поділитися своїм досвідом і поглибити розуміння. На тому сатсангу ми співали бгаджани, а це – один з найпростіших способів подолати кордони розуму, відкрити серце і пережити досвід Божественного. Бгаджан на санскриті означає «спів на славу Бога», і за допомогою цього релігійного співу і повторення Божественних Імен ми можемо перемогти наше его і осмислити близькість Божественного.

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/sangha-sazaa-semena-obsiny

About the Author

Ещё в январе, спустя несколько недель после переезда в наш новый дом, у нас остановилась Свамини ВишваПрабхаваати Мата, чтобы помочь организовать наше первое мероприятие Бхакти Марги в Бенамокарре, маленькой андалузской деревушке в Испании, где мы живём. Помимо Свамини к нашей Севе присоединились трое других преданных Парамахамсы Шри Свами Вишванандады.

Тогда мы задались целью зародить Сангху, сообщество, пространство, где могли бы делиться Садханой Бхакти Марги и другими духовными практиками, переданными Парамахамсой Шри Свами Вишванандой, делать Севу (бескорыстное служение) и популяризировать Его миссию «Просто Любовь». Тот уик-энд выдался напряжённым: мы поделились целым рядом духовных практик.

Первый день начался с мастер-класса Бабаджи Сурья Намаскар с участием 7 учеников и 4 преподавателей. Когда преподаватели Бабаджи Сурья Намаскар работают вместе, это усиливает общинный дух и улучшает взаимопонимание между ними, не говоря уже о пользе для учеников, которые получают опыт, заботу и внимание к деталям, что не всегда возможно на групповых занятиях с одним преподавателем. Бабаджи Сурья Намаскар – отличное средство для вхождения в Садхану Бхакти Марги и настоящую аутентичную йогу. У многих участников того мастер-класса уже был опыт занятий йогой, но лишь единицы практиковали йогические асаны, переданные ныне живущим Мастером, получившим Богореализацию – как в случае с Бабаджи Сурья Намаскар. Сочетание динамических поз, пранаямы (контроля дыхания) и мантры делают эту практику весьма энергичной и привлекательной для активного йога; она придала началу нашего уик-энда импульс бодрости, которого хватило на весь день.

После плотного веганского обеда мы говорили о Проекте Мантра: эта программа управляемой медитации в рамках Садханы Бхакти Марги особенно хорошо подходит для тех, кто интересуется медитацией, но раньше никогда её не практиковал, а также для детей, которым любопытно испытать медитацию на собственном опыте. Это 40-дневная программа, помогающая выстроить регулярную практику и установить связь с Божественным посредством Мантры.

Далее следовал мастер-класс по Раскрашиванию Шри Янтры – Медитация на Аффирмации с использованием сакральной геометрии Шри-Янтры. Этот мастер-класс особенно полезен для развития личных отношений с Божественной Матерью, он также очищает и уравновешивает ум, дух и окружающую среду. Во время этого курса всегда царит удивительная тишина, и закат того чудесного дня был наполнен любовью и вдохновением.

Первый день уик-энда мы завершили ОМ Чантингом – ещё одной составляющей Садханы Бхакти Марги. Эта групповая практика помогает очистить местную среду и приносит пользу участникам как на физическом, так и на ментальном и духовном уровнях. Затем наступил вечер, небо потемнело, на нём зажглись звезды, и трансформирующая сила ОМ резонансом проходила сквозь стены здания и разливалась по долине.

Следующий день мы начали с ягны, церемонии огня, которая представляет собой способ поклонения Божественному, где огонь становится аспектом Бога; тогда с помощью медитации и пения санскритских мантр мы призвали Лакшми Нараяну. Участники ягны делают огню подношения, предлагая Божеству свою Любовь и предавая Ему своё эго. Совершение ягн полезно не только для тех, кто присутствует на них физически: этот ритуал оказывает позитивное влияние на окружающую среду и выходит за пределы материального мира в целом. После этой церемонии наступает чувство глубокого покоя, и в тот день те, кто получил посвящение в Атма Крия Йогу, наслаждались групповой практикой.

После ягны мы угостились с любовью приготовленным веганским обедом, а закончили выходные Сатсангом и пением бхаджанов. Во время сатсанга Свамини ВишваПрабхаваати Мата отвечала на вопросы, а люди делились духовными озарениями. Сатсанг – это возможность исследовать духовность через диалог и общаться с единомышленниками. У каждого человека свой собственный уникальный духовный опыт, и Сатсанг, что на санскрите значит «пребывание в компании настоящих людей» – это прекрасная возможность поделиться своим опытом и углубить понимание. На том Сатсанге мы пели бхаджаны, а это – один из простейших способов преодолеть границы ума, открыть сердце и пережить опыт Божественного. Бхаджан на санскрите означает «пение во славу Бога», и посредством этого религиозного пения и повторения Божественных Имён мы можем превозмочь наше эго и осмыслить близость Божественного.

Одна из множества любимых мной вещей в Бхакти Марге – её связующая сила: она объединяет людей, которые в обычной, повседневной жизни не могли бы общаться; людей с разных концов демографического спектра, из разных культур, слоёв общества; людей совершенно разного воспитания. Но у всех этих людей одни и те же основные ценности: они желают и стремятся соединиться с Божественным. Когда люди, разделяющие эти общие цели, собираются вместе, это такое благословение. Благодать создания сообщества, Сангхи, заключается в том, что мы можем проводить время с Гуруджи, Парамахамсой Вишванандой, когда Он физически не с нами; нам дана возможность постоянно получать напоминание об этой Божественности, испытывать чувство семьи, чувство принадлежности и постоянной связи с этой Божественной Любовью.

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/sangha-sazaa-semena-obsiny

About the Author

You may also like these

X