Що для вас Атма Крія Йога?

Що для вас означає Атма Крія Йога (АКЙ)? Це ключ до вашої душі і трансформації – зв’язок з вашою істинною Суттю, Крія Майстрами і Божественною Матір’ю? Усвідомлення вічної, нескінченної, безумовної Любові, яка є у вас всередині? Або ж просто йога?

Будемо сподіватися, що рано чи пізно ваше посвячення в АКЙ і регулярна практика стануть для вас чимось більшим, ніж «просто практика йоги».

Атма Крія Йога – це найбільше благословення, дане Парамахамса Вішванандою і Махаватаром Бабаджі; ця практика була передана світу під виглядом простого набору вправ, щоб прискорити усвідомлене возз’єднання АК йогів з їх справжньої Суттю. Це внутрішня подорож в глибини вашого справжнього «я». Так ми вчимося робити вибір і діяти, виходячи з усвідомленого зв’язку з самим собою і нашим Джерелом, заради кінцевої «цілі» – повного усвідомлення безумовної Божественної Любові. Однак ця «мета» не є причиною практики АКЙ: прагнення до неї допомагає насолоджуватися нашою духовною подорожжю. Кульмінація практики від нас не залежить – як би дивно це не звучало. Ми робимо свій внесок, співпрацюючи з Майстрами, а Вони роблять все інше.

Дати повний опис того, що насправді являє собою АКЙ – завдання непросте. Занадто тривіальним буде зарахувати її до загальних практик йоги, тому що АКЙ – набагато більше, ніж звичайна практика. Йога сама по собі прекрасна, однак Атма Крія Йогу віднести до звичайної йоги просто неможливо. АКЙ передана для того, щоб кожна людина могла проживати і розвивати унікальні особисті відносини з чимось безмежним і неминущим. З тим, з чим ми зазвичай в нашому житті не намагаємося зв’язатися або ж не дуже відчуваємо цей зв’язок, якщо взагалі відчуваємо. Для більшості з нас це щось настільки абстрактне, що ми часто заперечуємо саме його існування – тобто заперечуємо існування Бога, який є Джерелом нашого буття і нашої Суті.

Найчастіше ми пов’язуємо Бога з релігією, але слово «релігія» походить від латинського «religare», що означає «возз’єднання», і оскільки Бог присутній у всьому, що є на світі, возз’єднання не може бути обмежене однією тільки релігією. Атма Крія Йога – це дар, безпосередньо переданий Майстрами, що володіють цим зв’язком у всій повноті, всім нам – тим, хто хоче його прийняти і практикувати, щоб нас «трансформували» в той же стан. Я кажу «трансформували» тому що насправді Вони роблять це для нас, а ми просто співпрацюємо з Ними, практикуючи те, що нам було даровано. Саме Майстри – «робітники», тому що Вони передали нам практику і точно знають, куди вона нас приведе. Вони хочуть, щоб ми досягали успіху: все вони на нашому боці, в тому числі і в буквальному сенсі, коли ми активізуємо практику Атма Крія Йоги.

Шакті в АКЙ – Сама Божественна Мати, і Вона як Мати щедро обдаровує Своїх дітей. Вона дає нам те, на що ми можемо і маємо право претендувати, якщо по-справжньому і щиро робимо вибір.

Отже … як же все це «диво» вписується в наше повсякденне життя, запитаєте ви? Легко і прекрасно! Все, що вам потрібно робити, це регулярно практикувати Атма Крія Йогу. І все! Якщо ми докладемо зусиль, то зміни, які можуть статися на цьому шляху – наші взаємодії всередині наших власних «світів» – будуть здаватися нам природними і плавними. У нашій практиці ми забезпечені повним захистом і підтримкою Майстрів і Божественної Матері.

Ми можемо вибрати шлях Атма Крія Йоги і дотримуватися його або вирішити, що це «просто звичайна практика йоги». І навіть якщо виберемо друге, то хіба щось втратимо?

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/cto-dla-vas-atma-kria-ioga

About the Author

Что для вас значит Атма Крия Йога (АКЙ)? Это ключ к вашей душе и трансформации – связь с вашей истинной Сутью, Крия Мастерами и Божественной Матерью? Осознание вечной, бесконечной, безусловной Любви, которая есть у вас внутри? Или же просто йога?

Будем надеяться, что рано или поздно ваше посвящение в АКЙ и регулярная практика станут для вас чем-то большим, чем «просто практика йоги».

Атма Крия Йога – это величайшее благословение, данное Парамахамсой Вишванандой и Махаватаром Бабаджи; эта практика была передана миру под видом простой компиляции упражнений, чтобы ускорить осознанное воссоединение АК йогов с их подлинной Сутью. Это внутреннее путешествие в глубины вашего истинного «я». Так мы учимся делать выбор и действовать, исходя из осознанной связи с самим собой и нашим Истоком, ради конечной «цели» – полного осознания безусловной Божественной Любви. Однако эта «цель» не является причиной практики АКЙ: стремление к ней помогает наслаждаться нашим духовным путешествием. Кульминация практики от нас не зависит – как бы странно это ни звучало. Мы вносим свой вклад, сотрудничая с Мастерами, а Они делают всё остальное.

Дать полное описание тому, что на самом деле представляет собой АКЙ – задача непростая. Слишком тривиальным будет причислить её к общим практикам йоги, потому что АКЙ – гораздо больше, чем обычная практика. Йога сама по себе прекрасна, однако Атма Крия Йогу отнести к обычной йоге просто невозможно. АКЙ передана для того, чтобы каждый человек мог проживать и развивать уникальные личные отношения с чем-то беспредельным и непреходящим. С тем, с чем мы обычно в нашей жизни не пытаемся связаться или же не слишком ощущаем эту связь, если вообще ощущаем. Для большинства из нас это что-то настолько абстрактное, что мы зачастую отрицаем само его существование – то есть отрицаем существование Бога, который является Источником нашего бытия и нашей Сути.

Зачастую мы связываем Бога с религией, но слово «религия» происходит от латинского «religare», что означает «воссоединение», и поскольку Бог присутствует во всём, что есть на свете, воссоединение не может быть ограничено одной только религией. Атма Крия Йога – это дар, напрямую переданный Мастерами, обладающими этой связью во всей полноте, всем нам – тем, кто хочет его принять и практиковать, чтобы нас «трансформировали» в то же состояние. Я говорю «трансформировали» потому что на самом деле Они делают это для нас, а мы просто сотрудничаем с Ними, практикуя то, что нам было даровано. Именно Мастера – «делатели», потому что Они передали нам практику и точно знают, куда она нас приведёт. Они хотят, чтобы мы преуспевали: все Они на нашей стороне, в том числе и в буквальном смысле, когда мы активизируем практику Атма Крия Йоги.

Шакти в АКЙ – Сама Божественная Мать, и Она как Мать щедро одаривает Своих детей. Она даёт нам то, на что мы можем и вправе претендовать, если по-настоящему и искренне делаем выбор.

Итак… как же всё это «чудо» вписывается в нашу повседневную жизнь, спросите вы? Легко и прекрасно! Всё, что вам нужно делать, это регулярно практиковать Атма Крия Йогу. И всё! Если мы приложим усилия, то изменения, которые могут произойти на этом пути – наши взаимодействия внутри наших собственных «миров» – будут казаться нам естественными и плавными. В нашей практике мы обеспечены полной защитой и поддержкой Мастеров и Божественной Матери.

Мы можем выбрать путь Атма Крия Йоги и придерживаться его или решить, что это «просто обычная практика йоги». И даже если выберем второе, то разве что-то потеряем?

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/cto-dla-vas-atma-kria-ioga

About the Author

You may also like these

X