Сила бгаджана та кіртана

Кілька років тому мені пощастило відчути красу бгаджанів і Кіртана, а також відчути глибину їх впливу на духовний розвиток.

У перші вихідні травня 2012 року група Бгакті Марга Великобританії зібралася для поїздки з Лондона в Единбург, де Ґуруджі (Парамахамса Вішвананда) давав Сатсанг і Даршан. У групі було всього 47 чоловік, включаючи Самого Ґуруджі. Ми провели чудові вихідні, а коли повернулися в Лондон, Ґуруджі провів серію особистих зустрічей. Ми з чоловіком також побували на такій зустрічі, де Ґуруджі благословив нас на переїзд до Іспанії. Він назвав нам наших Іштадевів, посвятив мене у Другий Рівень АКЙ (Атма Крія Йоги), а потім запросив нас на невелике зібрання, яке повинно було відбутися на наступний день в Східному Лондоні. Чоловік відповів, що не зможе піти, так як вранці їхав в закордонне відрядження; тоді Ґуруджі повернувся до мене і сказав, щоб я приходила одна. Я вагалася, оскільки не знала тих, хто там збереться, і зізналася Йому, що соромлюся йти. На що Він просто відповів: «Приходь». І я зважилася.

Я прийшла до самого початку бгаджанів і Кіртана. Група зібралася досить невелика, але енергія була воістину колосальною. Спів може викликати неймовірно зворушливі емоційні переживання, але оспівування Імені Господа в мантрах і повторення Божественних Імен – один з найпростіших і в той же час швидких способів досягти Божественного. Оспівуючи Божественні Імена, ми знаходимо силу подолати обмеження розуму, вирватися за рамки власного его; наше серце відкривається і з’єднується з Божественним. Молитовний спів допомагає нам відчути безмежність нашого істинного «Я»; коли ми ляскаємо в долоні, то розкриваємо серце (так як долоні тісно пов’язані з серцем), а в танці відчуваємо свободу і можемо повністю виразити цю Божественну енергію.

Я завжди любила музику і спів: мені подобається, що музика може поліпшити мій настрій або відродити приємні спогади. Але того вечора Кіртан з Ґуруджі був винятковим; коли я слухала і співала Кіртан разом з Ним, я відчувала чистий екстаз.

Пізніше Ґуруджі запросив мене піднятися з Ним наверх, і коли ми розмовляли, матеріалізував мені кільце. Я була вражена і впала ниць у Його ніг, чого раніше ніколи не робила – до того моменту я відчувала себе неприродно, і моє захоплення було би нещирим. Але в ту секунду мій порив був інстинктивним: я зрозуміла, що Він – мій Сатґуру. Він зламав обмеження, яких я навіть не усвідомлювала; у мене сталось грандіозне внутрішнє зрушення. Я перебувала в абсолютному блаженстві і залишалася в піднесеному настрої протягом багатьох наступних днів. І Кіртан, який передував цьому зрушенню, зіграв найважливішу роль в усуненні перешкод на моєму духовному шляху.

Молитовний спів і повторення Божественних Імен – це легко, це весело і піднімає настрій. Нарешті, це сприяє нашій трансформації. Єдина умова – бути щирим. Віддайтеся цьому заняттю всім серцем, відмовтеся від будь-яких упереджень до ситуації, самому собі або вашому оточенню. Відключіться від усього і повністю пориньте в цей момент. Відчуйте, як у вашому тілі резонують вібрації співу, і як вони розкривають ваше серце.

І пам’ятайте, що суть всього – Любов.

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/sila-bhadzana-i-kirtana

About the Author

Несколько лет назад мне посчастливилось прочувствовать красоту Бхаджанов и Киртана, а также ощутить глубину их влияния на духовное развитие.

В первые выходные мая 2012 г. группа Бхакти Марга Великобритании собралась для поездки из Лондона в Эдинбург, где Гуруджи (Парамахамса Вишвананда) давал Сатсанг и Даршан. В группе было всего 47 человек, включая Самого Гуруджи. Мы провели замечательные выходные, а когда вернулись в Лондон, Гуруджи провёл серию личных встреч. Мы с мужем также побывали на такой встрече, где Гуруджи благословил нас на переезд в Испанию. Он назвал нам наших Иштадевов, посвятил меня во Второй Уровень АКЙ (Атма Крия Йоги), а затем пригласил нас на небольшое собрание, которое должно было состояться на следующий день в Восточном Лондоне. Муж ответил, что не сможет пойти, так как утром уезжал в зарубежную командировку; тогда Гуруджи повернулся ко мне и сказал, чтобы я приходила одна. Я колебалась, поскольку толком не знала тех, кто там соберётся, и призналась Ему, что стесняюсь идти. На что Он просто ответил: «Приходи». И я решилась.

Я пришла к самому началу Бхаджанов и Киртана. Группа собралась довольно небольшая, но энергия была поистине колоссальной. Пение может вызывать невероятно трогательные эмоциональные переживания, но воспевание Имени Господа в мантрах и повторение Божественных Имён – один из самых простых и вместе с тем быстрых способов достичь Божественного. Воспевая Божественные Имена, мы обретаем силу преодолеть ограничения ума, вырваться за рамки собственного эго; наше сердце открывается и соединяется с Божественным. Молитвенное пение помогает нам почувствовать безграничность нашего истинного «Я»; когда мы хлопаем в ладоши, то раскрываем сердце (так как ладони тесно связаны с сердцем), а в танце чувствуем свободу и можем полностью выразить эту Божественную энергию.

Я всегда любила музыку и пение: мне нравится, что музыка может улучшить моё настроение или возродить приятные воспоминания. Но тот вечер Киртана с Гуруджи был исключительным; когда я слушала и пела Киртан вместе с Ним, я испытывала чистый экстаз.

Позже Гуруджи пригласил меня подняться с Ним наверх, и когда мы разговаривали, материализовал мне кольцо. Я была потрясена и пала ниц у Его ног, чего раньше никогда не делала – до того момента я чувствовала себя неестественно, и моё преклонение было бы неискренним. Но в ту секунду мой порыв был инстинктивным: я поняла, что Он – мой Сатгуру. Он сломал ограничения, которых я даже не осознавала; у меня произошёл грандиозный внутренний сдвиг. Я пребывала в абсолютном блаженстве и оставалась в приподнятом настроении в течение многих следующих дней. И Киртан, который предшествовал этому сдвигу, сыграл важнейшую роль в устранении преград на моём духовном пути.

Молитвенное пение и повторение Божественных Имён – это легко, это весело и поднимает настроение. Наконец, это способствует нашей трансформации. Единственное условие – быть искренним. Предайтесь этому занятию всем сердцем, откажитесь от любых предубеждений к ситуации, самому себе или вашему окружению. Отключитесь от всего и полностью погрузитесь в этот момент. Почувствуйте, как в вашем теле резонируют вибрации пения, и как они раскрывают ваше сердце.

И помните, что суть всего – Любовь.

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/sila-bhadzana-i-kirtana

About the Author

You may also like these

X