Так так, прийняття

Люди думають, що той, хто слідує духовному шляху, завжди сповнений радості і на все дивиться з оптимізмом. Духовний шлях – це переживання досвіду відкриття свого істинного «я». А у внутрішньому світі кожної людини прекрасним якостям супроводжують темні плями, які люди намагаються не помічати або ігнорувати. Але, подобається це вам чи ні, ми все поєднуємо в собі як хороше, так і погане.

Згодом я зрозуміла, що зовсім не обов’язково любити ці негативні якості: потрібно просто визнати їх наявність. Хоча сама в половині випадків ловлю себе на тому, що енергійно його заперечую. Якщо хтось вказує на те, що мені в собі не подобається, це ранить. Але так відбувається саме тому що я не знайшла часу, щоб це визнати.

Неможливо контролювати думки інших людей, як не можна змусити їх мовчати про те, що вам не подобається. Зате ви можете змінити себе.

Те, що я збираюся сказати, може здаватися нескладним, але для мене це був один з найважчих кроків: прийняти себе такою, яка я є. Помічаючи в собі небажані властивості і просто визнаючи їх, ми можемо примиритися зі своїм існуванням. А намагаючись довести, що ми є не такими, як насправді, не тільки втрачаємо енергію і час, а й побічно звинувачуємо Господа в помилці, яку Він, на нашу думку, допустив у Своєму творінні. Прийняти себе, звичайно, нелегко, але в підсумку ми всі повинні до цього прийти.

Я не знаю, як це – перебувати в абсолютному блаженстві. Але духовні практики навчили мене утихомиренню, коли розум спокійний, а серце відкрите. І ці моменти створюють для мене простір безпеки, де я можу як протистояти своїй темній стороні, так і примиритися з нею. Я така, яка є, і перш ніж говорити людям, мають рацію вони чи ні в своїх судженнях, повинна сама себе впізнати. А для цього мені просто потрібно приймати себе день за днем, крок за кроком, практику за практикою. Зрештою наш шлях і називається духовною подорожжю, а не духовним призначенням.

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/da-da-prinatie

About the Author

Люди думают, что тот, кто следует духовному пути, всегда полон радости и на всё смотрит с оптимизмом. Духовный путь – это переживание опыта открытия своего истинного «я». А во внутреннем мире каждого человека прекрасным качествам сопутствуют тёмные пятна, которые люди стараются не замечать или игнорировать. Но, нравится это вам или нет, мы все соединяем в себе как хорошее, так и плохое.  

Со временем я поняла, что совсем не обязательно любить эти отрицательные качества: нужно просто признать их наличие. Хотя сама в половине случаев ловлю себя на том, что энергично его отрицаю. Если кто-то указывает на то, что мне в себе не нравится, это ранит. Но так происходит именно потому что я не нашла времени, чтобы это признать.

Невозможно контролировать мысли других людей, как нельзя заставить их молчать о том, что вам не нравится. Зато вы можете изменить себя.

То, что я собираюсь сказать, может казаться несложным, но для меня это был один из самых трудных шагов: принять себя такой, какая я есть. Замечая в себе нежелательные свойства и просто признавая их, мы можем примириться со своим существованием. А пытаясь доказать, что мы являемся не такими, как на самом деле, не только теряем энергию и время, но и косвенно упрекаем Господа в ошибке, которую Он, по нашему мнению, допустил в Своём творении. Принять себя, конечно, нелегко, но в итоге мы все должны к этому прийти.

Я не знаю, каково это – пребывать в абсолютном блаженстве. Но духовные практики научили меня умиротворению, когда ум спокоен, а сердце открыто. И эти моменты создают для меня пространство безопасности, где я могу как противостоять своей тёмной стороне, так и примириться с ней. Я такая, какая есть, и прежде чем говорить людям, правы они или нет в своих суждениях, должна сама себя узнать. А для этого мне просто нужно принимать себя день за днём, шаг за шагом, практику за практикой. В конце концов наш путь и называется духовным путешествием, а не духовным предназначением.

About the Author

You may also like these

X