Як медитація допомогла мені подолати фобію прихильності

Перечитуючи записи в своєму щоденнику, які я робила років в двадцять п’ять, я дивувалася тому, як сильно на мене тоді впливала фобія прихильності. Вона нерідко зустрічається у жінок у віці від двадцяти до тридцяти років.

Необхідність присвятити себе чомусь одному, будь то партнер, кар’єра чи духовний шлях, часто викликає у нас опір. Занадто велика спокуса залишатися вільним, щоб перепробувати все нове, що пропонує життя. Адже слідувати одним маршрутом – це нудно. Відверто кажучи, перспектива зробити вибір на користь одного партнера, або кар’єри, або техніки медитації, або Ґуру на все життя може здаватися лячним.

Тепер, коли мені за тридцять, я, озираючись назад, розумію, наскільки сильна була моя фобія прихильності, і які важливі кроки я зробила, щоб раз і назавжди від неї позбутися. Ось моя історія.

ЯК ФОБІЯ ПРИХИЛЬНОТСІ РУЙНУВАЛА МОЄ ЩАСТЯ

Зараз моє життя розділилось на пре-медитацію і пост-медитацію, і різниця між ними приголомшує. У 24 роки я переїхала з рідного Торонто в Нью-Йорк. Тоді я була сповнена амбіцій і прагнула до кар’єрного росту, і ми разом з моїм честолюбним і успішним бойфрендом гналися за журавлем в небі.

Чотири роки по тому ажіотаж вщух, кар’єра розвивалася повним ходом, а відносини дозріли для наступного кроку. І тут спрацювала моя фобія прихильності. У мені стало стрімко наростати приховане переконання, що я недостатньо хороша для всього цього. У підсумку я прийняла імпульсивне рішення залишити Нью-Йорк і переїхати в Лондон.

А в Лондоні все повторилося. Моя кар’єра пішла вгору, зародилися нові відносини з дійсно хорошим хлопцем. Але як тільки життя почало налагоджуватися, в мені знову прокинулося це жахливе відчуття, яке було частиною моєї системи переконань, і воно знову нашіптує, що я не гідна нічого хорошого.

Ця потворна фобія, яка засіла в моїй голові, злобно диктувала, що я не заслуговую благополуччя. І, підсвідомо їй підкоряючись, я сама прирікала себе на нещастя. Я розбила серце того славного хлопця, кинула друзів і сім’ю, і занурилася в жалість до себе.

А потім сталося щось чарівне. Цьому передувала ціла низка подій, які, як я тепер знаю, були частиною божественного плану, щоб допомогти мені в найтемніші часи. Зрештою я взяла участь у груповій медитації, яку вів друг мого приятеля. І попалася на гачок!

Потім обставини склалися так, що я відкрила Атма Крія Йогу, і з тих пір моє життя змінилося. Це була найпотужніша медитативна техніка, яку я знайшла після шести місяців пошуків і випробувань за все, до чого могла дотягнутися.

СИЛА АТМА КРІЯ ЙОГИ

Я включила медитацію в своє повсякденне життя. Тільки тоді моя фобія нарешті затихла, і голос мого ненависного «я» поступився місцем люблячому. Я сідала на подушку для медитації, прислухалася до свого серця і замість сумнівів і негативу відчувала підтримку і безумовну любов. Я в молитві просила керівництва в своїй медитації, і з часом нерішучість пішла. Я закривала очі, посилаючи любов своєму візаві, і непрості відносини легшали і теплішали. Так поступово моє життя докорінно змінилось.

Але найважливіше те, що, дотримуючись цього голосу любові, я нарешті знайшла в собі мужність присвятити себе хлопцеві, з яким зустрічалася. Наші відносини в результаті не склалися, але це не має значення. Важливим є те, що я дізналася, які жертви потрібно принести, всерйоз присвячуючи себе комусь або чомусь одному.

Коли ви по-справжньому віддані, то повинні бути готові пожертвувати всім іншим, чого жадає ваш розум. Потрібно дотримуватися зробленого вибору незалежно від того, скільки привабливих перспектив перед вами відкривається, намагаючись збити зі шляху.

ВАША СИЛА В ПРИХИЛЬНОСТІ 

На щастя, подолавши свою фобію за допомогою медитації, я змогла застосувати цей досвід до моїх наступних відносин, роботи та духовного шляху. Випробувавши безліч різних технік, я змогла розпізнати силу Атма Крія Йоги і присвятити їй все своє життя.

Я зверталася до багатьох духовних шляхів і різних вчителів, і усвідомила, що єдиний шлях для мене – той, яким веде Парамахамса Вішвананда. І змогла смиренно присвятити себе Йому як своєму Ґуру, ставши Його послідовником.

Цей урок прихильності допоміг мені зробити остаточний вибір на користь одного Ґуру, одного шляху і однієї техніки медитації, і, нарешті, зосередитися на тому, щоб стати щасливою в своєму виборі. Коли ви приймаєте свій вибір, то більш повно приймаєте і самого себе, і навіть у важкі часи можете жити з самим собою в ладу. Зрештою, хіба прийняття і мир із самим собою не варто прихильності?

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/kak-meditacia-pomogla-mne-preodolet-fobiu-priverzennosti

About the Author

Перечитывая записи в своём дневнике, которые я делала лет в двадцать пять, я удивлялась тому, как сильно на меня тогда влияла фобия приверженности. Она нередко встречается у женщин в возрасте от двадцати до тридцати лет.

Необходимость посвятить себя чему-то одному, будь то партнёр, карьера или духовный путь, часто вызывает у нас сопротивление. Слишком велик соблазн оставаться свободным, чтобы перепробовать всё новое, что предлагает жизнь. Ведь следовать одним маршрутом – это скучно. Откровенно говоря, перспектива сделать выбор в пользу одного партнёра, или карьеры, или техники медитации, или Гуру на всю оставшуюся жизнь может казаться пугающей.

Теперь, когда мне за тридцать, я, оглядываясь назад, понимаю, насколько сильна была моя фобия приверженности, и какие важные шаги я предприняла, чтобы раз и навсегда от неё избавиться. Вот моя история.  

КАК ФОБИЯ ПРИВЕРЖЕННОСТИ РАЗРУШАЛА МОЁ СЧАСТЬЕ

Сейчас моя жизнь разделилась на пре-медитацию и пост-медитацию, и разница между ними ошеломляет. В 24 года я переехала из родного Торонто в Нью-Йорк. Тогда я была полна амбиций и стремилась к карьерному росту, и мы вместе с моим честолюбивым и успешным бойфрендом гнались за журавлём в небе.

Четыре года спустя ажиотаж утих, карьера развивалась полным ходом, а отношения созрели для следующего шага. И тут сработала моя фобия приверженности. Во мне стало стремительно нарастать подспудное убеждение, что я недостаточно хороша для всего этого. В итоге я приняла импульсивное решение оставить Нью-Йорк и переехать в Лондон.

А в Лондоне всё повторилось. Моя карьера пошла вверх, зародились новые отношения с действительно хорошим парнем. Но как только жизнь начала налаживаться, во мне снова проснулось то ужасное чувство, которое было частью моей системы убеждений, и оно опять нашёптывало, что я не достойна ничего хорошего.

Эта уродливая фобия, засевшая в моей голове, злобно диктовала, что я не заслуживаю благополучия. И, подсознательно ей подчиняясь, я сама обрекала себя на несчастье. Я разбила сердце того славного парня, бросила друзей и семью, и погрузилась в жалость к себе.

А потом случилось нечто волшебное. Этому предшествовал целый ряд событий, которые, как я теперь знаю, были частью божественного плана, чтобы помочь мне в самые тёмные времена. В конце концов я приняла участие в групповой медитации, которую вёл друг моего приятеля. И попалась на крючок!

Затем обстоятельства сложились так, что я открыла Атма Крия Йогу, и с тех пор моя жизнь изменилась. Это была самая мощная медитативная техника, которую я обрела после шести месяцев поисков и испытаний всего, до чего могла дотянуться.

СИЛА АТМА КРИЯ ЙОГИ

Я включила медитацию в свою повседневную жизнь. Только тогда моя фобия наконец затихла, и голос моего ненавидящего «я» уступил место любящему. Я садилась на подушку для медитации, прислушалась к своему сердцу и вместо сомнений и негатива ощущала поддержку и безусловную любовь. Я в молитве просила руководства в своей медитации, и со временем нерешительность и замешательство ушли. Я закрывала глаза, посылая любовь своему визави, и непростые отношения становились легче и теплее. Так постепенно моя жизнь в корне изменилась.

Но важнее всего то, что, следуя этому голосу любви, я наконец нашла в себе мужество посвятить себя парню, с которым встречалась. Наши отношения в результате не сложились, но это не имеет значения. Важно то, что я узнала, какие жертвы нужно принести, всерьёз посвящая себя кому-то или чему-то одному.

Когда вы по-настоящему преданы, то должны быть готовы пожертвовать всем остальным, чего жаждет ваш ум. Нужно придерживаться сделанного выбора независимо от того, сколько заманчивых перспектив перед вами открывается, пытаясь сбить с пути.

ВАША СИЛА В ПРИВЕРЖЕННОСТИ 

К счастью, преодолев свою фобию с помощью медитации, я смогла применить этот опыт к моим следующим отношениям, работе и духовному пути. Испробовав множество различных техник, я смогла распознать силу Атма Крия Йоги и посвятить ей всю свою жизнь.

Я обращалась ко многим духовным путям и разным учителям, и осознала, что единственный путь для меня – тот, которым ведёт Парамахамса Вишвананда. И смогла смиренно посвятить себя Ему как своему Гуру, став Его последователем.

Этот урок приверженности помог мне сделать окончательный выбор в пользу одного Гуру, одного пути и одной техники медитации, и, наконец, сосредоточиться на том, чтобы стать счастливой в своём выборе. Когда вы принимаете свой выбор, то более полно принимаете и самого себя, и даже в трудные времена можете жить с самим собой в ладу. В конце концов, разве принятие и мир с самим собой не стоит приверженности?

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/kak-meditacia-pomogla-mne-preodolet-fobiu-priverzennosti

About the Author

You may also like these

X