Як знайти час для медитації, якщо у вас маленькі діти

Всім відомо, що життя людини докорінно змінюється, коли він стає батьком або матір’ю. Однак поки у вас насправді не з’являться діти, ви навряд чи зможете в повній мірі оцінити найпростіші речі, які до сих пір приймали як належне, наприклад, посидіти за столом і розмірно пообідати в тиші, прийняти розслабляючий душ, спокійно сходити в туалет з закритими дверима, безтурботно помедитувати.

У цій статті я як мама і домогосподарка хочу поділитися своїм досвідом підтримки Практики Садхани.

Я отримала посвяту в Атма Крія Йогу (АКЙ) в 2008 році і протягом наступних 5 років насолоджувалася регулярною щоденною практикою. А потім народився мій перший син. Було відносно легко медитувати з новонародженим в період грудного вигодовування; проте як тільки він став активним і рухливим, медитувати в його компанії стало неможливо. Тому я почала прокидатися дуже рано вранці, між нічними годуваннями, щоб помедитувати поки він міцно спав. Я відчайдушно хотіла робити свою Садхану, але відчувала себе виснаженою, тому звернулася за порадою до викладача АКЙ, який запропонував на час припинити практику. Він пояснив, що у мене як у матері є любовні стосунки з моєю дитиною, і в якості Садхани я віддаю йому свою любов і відданість. Його порада допомогла мені відпустити свої хвилювання.

Ще через два роки у мене народився другий син, і зрозуміло часу стало ще менше.

На щастя чоловік йде по духовному шляху врівень зі мною. Ми одночасно навчилися АКЙ, і він став викладачем, коли нашому першому синові виповнилося кілька місяців від народження. Тому він в повній мірі усвідомлював ситуацію, що склалася.

Ми дуже любимо наших хлопчиків і разом з тим відчуваємо, наскільки важливо підтримувати нашу духовну Садхану. Тому даємо один одному можливість і час для медитації. Цей час може становити всього лише 5 хвилин, а може цілу годину. Ключем до успіху тут є планування і пристосованість. У міру зростання дітей та зміни їх потреб коригується і наш розпорядок, щоб гармонійно працювати в динаміці нашого сімейного укладу.

Коли чоловік їде у відрядження, у мене зовсім не залишається вільного часу, тому перед сном я намагаюся залучити дітей в розслаблюючу джапу: вимикаю світло, лягаю з моїми хлопчиками і роблю джапу разом з ними. Ми разом читаємо мантру вголос кілька разів, а потім я продовжую читати про себе поки вони не заснуть. Фактично я намагаюся робити джапу протягом усього дня: повторюю про себе мантру і роблю різні справи. Така практика джапи, можливо, не відповідає уявленням більшості людей про медитації, адже багато хто вважає, що для цього обов’язково потрібно сидіти в тиші в позі лотоса. Але насправді виконання джапи в процесі вирішення повсякденних завдань має ту ж міць. Коли я роблю джапу, мій день завжди більш насичений.

Де б я не медитувала і не практикувала йогу, у дітей завжди був доступ до мене, і час від часу практика ускладнювалася тим, що вони штовхалися або забиралися на мене. Однак малюки поступово звикли бачити мене в процесі, для нас це увійшло в норму. У міру дорослішання хлопчики вчаться поважати мій простір і шумлять все менше. Тепер вони заходять в кімнату, щоб поцілувати мене, обійняти і прошепотіти “Ом Намо Нараяная”. Іноді діти можуть посидіти зі мною кілька хвилин: в ці короткі моменти у них є можливість випробувати на собі елементи медитації, отримати розуміння того, що Садхана є основною частиною нашого життя, і в той же час усвідомити, що це не суперечить їх потребі в любові і увазі.

Як з’ясувалося, планування вимагає деякого часу і зусиль, а крім того потрібно дисципліна, щоб дотримуватися наміченого плану. І нарешті потрібно вміти відпустити очікування і здатися в той момент, коли все йде не за планом – а це буває з дітьми дуже часто.

Коли у вас є діти, може здаватися неможливим знайти час для медитації. Але насправді це лише питання зміни сприйняття того, якою має бути або як повинна виглядати ваша практика, і звичайно готовність і здатність адаптуватися до поточної ситуації.

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/node/150

About the Author

Всем известно, что жизнь человека коренным образом меняется, когда он становится родителем. Однако пока у вас на самом деле не появятся дети, вы вряд ли сможете в полной мере оценить самые простые вещи, которые до сих пор принимали как должное, например, посидеть за столом и размеренно пообедать в тишине, принять расслабляющий душ, спокойно сходить в туалет с закрытой дверью, безмятежно помедитировать.

В этой статье я как мама и домохозяйка хочу поделиться своим опытом поддержания Практики Садханы.

Я получила посвящение в Атма Крия Йогу (АКЙ) в 2008 году и в течение следующих 5 лет наслаждалась регулярной ежедневной практикой. А затем родился мой первый сын. Было относительно легко медитировать с новорождённым в период грудного вскармливания; однако как только он стал активным и подвижным, медитировать в его компании стало невозможно. Поэтому я начала просыпаться очень рано утром, между ночными кормлениями, чтобы помедитировать пока он крепко спал. Я отчаянно хотела делать свою Садхану, но чувствовала себя истощённой, поэтому обратилась за советом к преподавателю АКЙ, который предложил на время прекратить практику. Он пояснил, что у меня как у матери есть любовные отношения с моим ребёнком, и в качестве Садханы я отдаю ему свою любовь и преданность. Его совет помог мне отпустить свои волнения.

Ещё через два года у меня родился второй сын, и разумеется времени стало ещё меньше.

К счастью муж идёт по духовному пути вровень со мной. Мы одновременно обучились АКЙ, и он стал преподавателем, когда нашему первому сыну исполнилось несколько месяцев от роду. Поэтому он в полной мере осознавал сложившуюся ситуацию.

Мы очень любим наших мальчиков и вместе с тем чувствуем, насколько важно поддерживать нашу Духовную Садхану. Поэтому даём друг другу возможность и время для медитации. Это время может составлять всего лишь 5 минут, а может целый час. Ключом к успеху здесь является планирование и приспосабливаемость. По мере роста детей и изменения их потребностей корректируется и наш распорядок, чтобы гармонично работать в динамике нашего семейного уклада.

Когда муж уезжает в командировки, у меня совсем не остаётся свободного времени, поэтому перед сном я стараюсь вовлечь детей в расслабляющую Джапу: выключаю свет, ложусь с моими мальчиками и делаю Джапу вместе с ними. Мы вместе читаем мантру вслух несколько раз, а затем я продолжаю читать про себя пока они не уснут. Фактически я стараюсь делать Джапу на протяжении всего дня: повторяю про себя мантру и делаю разные дела. Такая практика Джапы, возможно, не отвечает представлениям большинства людей о медитации, ведь многие считают, что для этого обязательно нужно сидеть в тишине в позе лотоса. Но на самом деле выполнение Джапы в процессе решения повседневных задач обладает той же мощью. Когда я делаю Джапу, мой день всегда более насыщен.

Где бы я ни медитировала и ни практиковала йогу, у детей всегда был доступ ко мне, и время от времени практика осложнялась тем, что они толкались или забирались на меня. Однако малыши постепенно привыкли видеть меня занимающейся, для нас это вошло в норму. По мере взросления мальчики учатся уважать моё пространство и шумят всё меньше. Теперь они заходят в комнату, чтобы поцеловать меня, обнять и прошептать “Ом Намо Нараяная”. Иногда дети могут посидеть со мной несколько минут: в эти короткие моменты у них есть возможность испытать на себе элементы медитации, получить понимание того, что Садхана является основной частью нашей жизни, и вместе с тем осознать, что это не противоречит их потребности в любви и внимании.

Как выяснилось, планирование требует некоторого времени и усилий, а кроме того требуется дисциплина, чтобы придерживаться намеченного плана. И наконец нужно уметь отпустить ожидания и сдаться в тот момент, когда всё идёт не по плану – а это бывает с детьми весьма часто.

Когда у вас есть дети, может казаться невозможным найти время для медитации. Но на самом деле это только вопрос изменения восприятия того, какой должна быть или как должна выглядеть ваша практика, и конечно готовность и способность адаптироваться к текущей ситуации.

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/node/150

About the Author

You may also like these

X