Забута звичка шукати відповіді в собі

«Прислухайся до тиші. Вона так багато може розповісти. »

Румі

Як ви поступаєте, коли перед вами постає важливе питання? Що вам підказує інтуїція? Де ви шукаєте відповіді?

Більшість сучасних людей, на жаль, відповість: «Я йду шукати відповіді в Гугл». Або, можливо, на YouTube.

У далекому минулому, за часів давніх ріши і мудреців, люди жили в гармонії з природою, далеко від шуму сучасного світу. Що ж тоді робив йог, якщо у нього виникало важливе питання? Він знаходив тихе місце під деревом або, можливо, у водоймі … І медитував.

Сучасні люди абсолютно втратили звичку до медитації. Медитація – не просто додаток до нашого повсякденного життя, але і спосіб возз’єднатися з нашим істинним, вищим «я». Ми вже навіть не пам’ятаємо, що означає саме слово «медитація». У більшості людей воно асоціюється з якимось розумовим процесом, в той час як справжня медитація – це повна відсутність думок.

Багато зовсім забули про цю безцінну звичку занурення в себе в пошуках відповідей на глибокі питання. Замість цього ми намагаємося отримати відповіді в інтернеті. Ми гуглимо, звертаємося до «експертів» або «ґуру» на Facebook або YouTube. Але хіба можна бути впевненим, що у цих «експертів» є правильні відповіді саме для вас? Те, що вірно для іншого, не завжди може бути правильним чи корисним вам.

Я на власному досвіді зрозуміла, наскільки глибоко зайшла ця нездорова звичка «гуглити», коли на початку цього року відкрила свій канал на YouTube. Люди стали сприймати мене як експерта або спеціаліста, здатного відповісти буквально на будь-яке питання, починаючи від глибокої філософії і закінчуючи особистим життям, тільки тому, що я веду свій відеоканал в онлайні. Наче в наш час мати свій канал на YouTube – значить мати все. Коли ми встигли звикнути шукати важливі відповіді де завгодно, але не в самих собі?

Можливо, це свого роду духовна лінь. Ми навіть не хочемо обтяжувати самостійним пошуком відповідей. Нам простіше запостити питання на будь-якому форумі і сподіватися, що «проста» відповідь прийде від когось з боку. Але як тоді ми зможемо розвинути свою власну інтуїцію? Як будемо культивувати внутрішню мудрість і Божественну свідомість? Як почуємо Божественний направляючий голос?

Коли я тільки познайомилася з Ґуруджі, то спочатку задавала Йому безліч запитань. Він був воістину терплячий і нескінченно добрий, відповідаючи на них. Але перш ніж відповісти, часто запитував: «А що ти сама відчуваєш?» Так Він навчив мене завжди намагатися знайти відповідь самостійно, перш ніж поставити запитання. Дуже допомогла в цьому мені Атма Крія Йога.

Атма Крія Йога не тільки заспокоює розум і занурює його в тишу, а й фактично возз’єднує вас з вашим істинним, вищим «я», де завжди є відповіді на всі питання. Коли ви деякий час сидите в тиші після практики Кріі, їх часто навіть і ставити не доводиться: у потрібний час відповіді приходять самі собою. Саме в цій пост-медитаційній тиші нас можуть відвідати найглибші осяяння. Ось чому на якийсь час після Кріі так важливо залишитися в тиші.

І наступного разу, коли у вас виникнуть сумніви або питання, просто спробуйте вибратися на природу і побути там в тиші. Заспокойте розум, прислухайтеся до свого подиху і серцебиття, встановіть зв’язок з внутрішньої Божественністю. Там, в глибині ваших сердець, лежить глибока мудрість, яка доступна всім. Абсолютно безкоштовно.

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/zabytaa-privycka-iskat-otvety-v-sebe

About the Author

«Прислушайся к тишине. Она так много может рассказать.»
– Руми

Как вы поступаете, когда перед вами встаёт важный вопрос? Что вам подсказывает интуиция? Где вы ищете ответы?

Большинство современных людей, к сожалению, ответит: «Я иду искать ответы в Гугл». Или, возможно, на YouTube.

В далёком прошлом, во времена древних риши и мудрецов, люди жили в гармонии с природой, вдали от шума современного мира. Что же тогда делал йог, если у него возникал важный вопрос? Он находил тихое место под деревом или, возможно, у водоёма… И медитировал.

Современные люди совершенно утратили привычку к медитации. Медитация – не просто дополнение к нашей повседневной жизни, но и способ воссоединиться с нашим истинным, высшим «я». Мы уже даже не помним, что значит само слово «медитация». У большинства людей оно ассоциируется с каким-то мыслительным процессом, в то время как истинная медитация – это полное отсутствие мыслей.

Многие совсем забыли об этой бесценной привычке погружения в себя в поисках ответов на глубокие вопросы. Вместо этого мы пытаемся получить ответы в интернете. Мы гуглим, обращаемся к «экспертам» или «гуру» на Facebook или YouTube. Но разве можно быть уверенным, что у этих «экспертов» есть правильные ответы именно для вас? То, что верно для другого, не всегда может быть правильным или полезным вам.

Я на собственном опыте поняла, насколько глубоко зашла эта нездоровая привычка «гуглить», когда в начале этого года открыла свой канал на YouTube. Люди стали воспринимать меня как эксперта или специалиста, способного ответить буквально на любой вопрос, начиная от глубокой философии и заканчивая личной жизнью, только потому, что я веду свой видеоканал в онлайне. Как будто в наше время иметь свой канал на YouTube – значит иметь всё. Когда мы успели привыкнуть искать важные ответы где угодно, но не в самих себе?

Возможно, это своего рода духовная лень. Мы даже не хотим утруждаться самостоятельным поиском ответов. Нам проще запостить вопрос на любом форуме и надеяться, что «простой» ответ придёт от кого-то со стороны. Но как тогда мы сможем развить свою собственную интуицию? Как будем культивировать внутреннюю мудрость и Божественное сознание? Как услышим Божественный направляющий голос?

Когда я только познакомилась с Гуруджи, то поначалу задавала Ему множество вопросов. Он был поистине терпелив и бесконечно добр, отвечая на них. Но прежде чем ответить, часто спрашивал: «А что ты сама чувствуешь?» Так Он научил меня всегда пытаться найти ответ самостоятельно, прежде чем задать вопрос. Большую помощь в этом мне оказала Атма Крия Йога.

Атма Крия Йога не только успокаивает ум и погружает его в тишину, но и фактически воссоединяет вас с вашим истинным, высшим «я», где всегда есть ответы на все вопросы. Когда вы некоторое время сидите в тишине после практики Крии, их зачастую даже и задавать не приходится: в нужное время ответы приходят сами собой. Именно в этой пост-медитационной тишине нас могут посетить глубочайшие озарения. Вот почему на какое-то время после Крии так важно остаться в тишине.

И в следующий раз, когда у вас возникнут сомнения или вопросы, просто попробуйте выбраться на природу и побыть там в тиши. Успокойте ум, прислушайтесь к своему дыханию и сердцебиению, установите связь с внутренней Божественностью. Там, в глубине ваших сердец, лежит глубочайшая мудрость, которая доступна всем. Абсолютно бесплатно.

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/zabytaa-privycka-iskat-otvety-v-sebe

About the Author

You may also like these

X