Злети та падіння у нашому житті

Як відомо, діти люблять гойдалки і каруселі, і не пропускають нагоди на них покататися. Насолоджуючись атракціонами, ми часто не усвідомлюємо, що все наше життя – низка аналогічних злетів і падінь різної інтенсивності. Деякі з них нас бавлять, інші ж навпаки. Дозвольте вас запитати, відмовилися б ви від цих гойдалок і каруселей в своєму житті, якби вам випала така можливість? Воліли б ви сталість і передбачуваність, або ж готові випробувати на собі все життєве різноманіття?

Для одних життя – це пригода, яке потрібно прожити, для інших – боротьба за виживання, але для більшості з нас – комбінація того й іншого.

Моя особиста подорож схожа на всі інші. Коли вгору, коли вниз, коли по колу. Бувають моменти, коли я відчуваю підтримку оточуючих, так само як і моменти самотності.

Наші злети і падіння можуть бути як більш, так і менш інтенсивними, але всі вони дають можливість розвинути самоусвідомлення, навчитися проникливості і впевненості в прийнятті рішень. Якщо ми їй скористаємося, то зможемо долати їх рівно і спокійно.

young girl on playground roundabout
Карусель

Є один засіб, який незмінно мене підтримує і допомагає впевнено переживати всі хвилювання – це моя садхана, духовна практика, Атма Крія Йога. Вона – міцний фундамент і надійний якір як для мене самого, так і всього, що діється навколо. Моя практика – це моє святилище, унікальний простір, де я відчуваю впевненість в причетності до набагато більш глибокої реальності, ніж та, яка оточує мене день у день.

Садхана потрібна не для того, щоб ми з її допомогою уникали повсякденного життя; вона відкриває нам доступ до нашого внутрішнього «я», допомагає почути голос нашої істинної природи і встановити з нею зв’язок, вчить робити більш здоровий і позитивний життєвий вибір.

Разом з тим дуже важливо прийняти на себе відповідальність за свій спосіб життя і вибір, який ми робимо, а також бути присутнім в кожному моменті. Важливо бути вдячним, визнавати і насолоджуватися життям у всіх її проявах, приймати злети і падіння, і рухатися вперед без осуду, так само як і без очікування успіху і «щасливого кінця».

Насправді ми просто не знаємо, що повинно включати в себе наш життєвий подорож. Але ми повинні бути позитивними незалежно від того, що відчуваємо, і не брати до уваги те, що відбувається негативним по суті.

Кожен досвід цінний, яким би складним він не був. Перебуваючи в епіцентрі подій, ми можемо не розуміти або не усвідомлювати цю цінність, але через якийсь час наочно бачимо, як цей досвід сприяє нашому просуванню. У моєму власному житті це розуміння і усвідомлення прийшло завдяки регулярній практиці Атма Крія Йоги.

Звичайно, бувають ще випадки, коли я раптово виявляю як я лечу по цим американським гіркам, і тримаюся з усіх сил. Однак варто мені встати в позицію спостерігача, як цей процес перестає мене турбувати. Це просто частина життя. І коли я навмисно в нього включаюсь, то проживаю його з усвідомленістю. Я намагаюся користуватися можливістю взяти все, що пропонує мені життя, і перетворити це в щось позитивне. Саме усвідомленість дозволяє мені діяти і приймати рішення, а також вчасно зійти з каруселі.

Атма Крія Йога була моїм вірним супутником протягом більш ніж 10 років. З її допомогою я привніс у своє життя зміни і пройшов трансформацію. Від щирого серця рекомендую вам так само йти з нею по життю день у день.

Повертаючись до мого початкового питання – якби я міг, то відмовився б від злетів і падінь на користь сталості та передбачуваності? Моя відповідь «ні», тому що мені не потрібно уникати гойдалок і каруселей. Атма Крія Йога дає мені тверду переконаність в тому, що я можу жити повсякденним життям з упевненістю і чітким усвідомленням всього, що в ній відбувається. І вам це під силу.

Зараз, на початку нового десятиліття, саме час випробувати Атма Крія Йогу. Розслабтесь та насолоджуйтесь подорожжю!

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/vzlety-i-padenia-v-nasei-zizni

About the Author

Как известно, дети любят качели и карусели, и не упускают случая на них покататься. Наслаждаясь аттракционами, мы зачастую не осознаём, что вся наша жизнь – череда аналогичных взлётов и падений разной интенсивности. Некоторые из них нас забавляют, другие же наоборот. Позвольте вас спросить, отказались бы вы от этих качелей и каруселей в своей жизни, если бы вам представилась такая возможность? Предпочли бы вы постоянство и предсказуемость, или же готовы испытать на себе всё жизненное многообразие?

Для одних жизнь – это приключение, которое нужно прожить, для других – борьба за выживание, но для большинства из нас – комбинация того и другого.

Моё личное путешествие похоже на все остальные. Когда вверх, когда вниз, когда по кругу. Бывают моменты, когда я чувствую поддержку окружающих, равно как и моменты одиночества.

Наши взлёты и падения могут быть как более, так и менее интенсивными, но все они дают возможность развить самоосознание, научиться проницательности и уверенности в принятии решений. Если мы ей воспользуемся, то сможем преодолевать их ровно и спокойно.

young girl on playground roundabout

Есть одно средство, которое неизменно меня поддерживает и помогает уверенно переживать все треволнения – это моя садхана, духовная практика, Атма Крия Йога. Она – прочный фундамент и надёжный якорь как для меня самого, так и всего, что творится вокруг. Моя практика – это моё святилище, уникальное пространство, где я чувствую уверенность в сопричастности к гораздо более глубокой реальности, чем та, которая окружает меня изо дня в день.

Садхана нужна не для того, чтобы мы с её помощью избегали повседневной жизни; она открывает нам доступ к нашему внутреннему «я», помогает услышать голос нашей истинной природы и установить с ней связь, учит делать более здоровый и позитивный жизненный выбор.

Вместе с тем очень важно принять на себя ответственность за свой образ жизни и выбор, который мы делаем, а также присутствовать в каждом моменте. Важно быть благодарным, признавать и наслаждаться жизнью во всех её проявлениях, принимать взлёты и падения, и двигаться вперёд без осуждения, равно как и без ожидания успеха и «счастливого конца».

На самом деле мы просто не знаем, что должно включать в себя наше жизненное путешествие. Но мы должны быть позитивными независимо от того, что испытываем, и не считать происходящее негативным по сути.

Каждый опыт ценен, каким бы сложным он ни был. Находясь в эпицентре событий, мы можем не понимать или не осознавать эту ценность, но некоторое время спустя наглядно видим, как этот опыт способствует нашему продвижению. В моей собственной жизни это понимание и осознание пришло благодаря регулярной практике Атма Крия Йоги.

Конечно, бывают ещё случаи, когда я внезапно обнаруживаю себя летящим по этим американским горкам, и держусь изо всех сил. Однако стоит мне встать в позицию наблюдателя, как этот процесс перестаёт меня беспокоить. Это просто часть жизни. И когда я намеренно в него включаюсь, то проживаю его с осознанностью. Я стараюсь пользоваться возможностью взять всё, что предлагает мне жизнь, и обратить это в нечто позитивное. Именно осознанность позволяет мне действовать и принимать решения, а также вовремя сойти с карусели.

Атма Крия Йога была моим верным спутником на протяжении более чем 10 лет. С её помощью я привнёс в свою жизнь изменения и прошёл трансформацию. От всего сердца рекомендую вам так же идти с ней по жизни изо дня в день, рука об руку.

Возвращаясь к моему первоначальному вопросу – если бы я мог, то отказался бы от взлётов и падений в пользу постоянства и предсказуемости? Мой ответ «нет», потому что мне не нужно избегать качелей и каруселей. Атма Крия Йога даёт мне твёрдую убеждённость в том, что я могу жить повседневной жизнью с уверенностью и чётким осознанием всего, что в ней происходит. И вам это по силам.

Сейчас, в начале нового десятилетия, самое время испытать Атма Крия Йогу. Расслабьтесь и наслаждайтесь путешествием!

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/vzlety-i-padenia-v-nasei-zizni


About the Author

You may also like these

X